EndGame: Skillnad mellan sidversioner

Från Tribalwars Wiki SE
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
WORK IN PROGRESS
== Världsavslut & EndGame ==
== Världsavslut & EndGame ==
Det finns flera olika faktorer som kan avgöra när en värld är vunnen. Kriterierna för världsvinst kan variera dramatiskt, så efterhand som en värld fortlöper, vill vi råda dig att hålla ett öga på vinstkriterierna för världen du spelar på. Sex olika EndGames scenarios är inbyggda i spelet; Den stora Belägringen, Dominans, Maktens Hemligheter, Poäng, RunKrig och Upplysningens Ålder.
Det finns flera olika faktorer som kan avgöra när en värld är vunnen. Kriterierna för världsvinst kan variera dramatiskt, så efterhand som en värld fortlöper, vill vi råda dig att hålla ett öga på vinstkriterierna för världen du spelar på. Sex olika EndGames scenarios är inbyggda i spelet; Den stora Belägringen, Dominans, Maktens Hemligheter, Poäng, RunKrig och Upplysningens Ålder.

Versionen från 14 juli 2019 kl. 17.39

Världsavslut & EndGame

Det finns flera olika faktorer som kan avgöra när en värld är vunnen. Kriterierna för världsvinst kan variera dramatiskt, så efterhand som en värld fortlöper, vill vi råda dig att hålla ett öga på vinstkriterierna för världen du spelar på. Sex olika EndGames scenarios är inbyggda i spelet; Den stora Belägringen, Dominans, Maktens Hemligheter, Poäng, RunKrig och Upplysningens Ålder.

I en del världar, framförallt de äldre finns inget automatiskt EndGame aktiverat. På dessa världar andra krav eller förutsättningar behöva uppfyllas för att världen ska vinnas och avslutas. Vänligen vänd dit till den specifika värld och/eller marknad det gäller för information om denna typen av världsavslut.

Den Stora Belägringen

I detta scenario måste stammarna slåss om kontrollen över en massiv stad. Staden placeras ut i mitten av kartan, och vägen dit är lika lång oavsett hur långt ifrån mitten dina egna byar är placerade. Det kommer vara avgörande för vinst att man planerar utifrån de olika distriktens negativa bonusar (Malus) för försvaret eftersom det inte är en enkel match att försvara dem.

Distrikt & Kvarter

Staden kan variera i storlek och består av flera olika Kvarter, och därefter distrikt. Distrikten fungerar som en normal byar, men det går inte att byta namn på distrikt. Som en del av detta EndGame kommer distrikten alltid ha en lojalitet på 1, och restiden till dem är alltid lika lång oavsett hur nära eller långt ifrån du skickar trupper och detta gäller även mellan de olika distrikten. Medan mängden distrikt kan variera mellan olika världar, kommer staden alltid bestå av fyra kvarter.

Dessutom har de en defensiv malus (motsats till bonus) som gör dem mycket svåra att försvara. Detta värde varierar mellan de olika distrikten, men distrikt med ett högre värde kommer också generera mer influenspoäng och det är dessa som krävs för att faktiskt vinna världen.

Influenspoäng

Influenspoäng är det stammar blir belönade med för varje distrikt de håller, beroende på vilket kvarter de tillhör. Varje kvarter delar ut belöningen vid olika tidpunkter på dagen. Det är 10:00 för Torget, 14:00 för Finanskvarteret, 18:00 för Hantverkskvarteret och 22:00 för Hamnen (klockslagen gäller servertid). För att få influenspoäng måste din stam hålla distriktet på dessa exakta klockslag. Det är det enda sättet att få influenspoäng, så stammen måste se till att den kan hålla sina distrikt när timern på kvarteret når noll och återställs.

Vinna spelet

För varje värld hittar du den exakta mängd Influenspoäng en stam behöver ha för att vinna på EndGame skärmen. När en stam slutligen har 40% av de nödvändiga influenspoängen sänks kostnaden för guldmynt automatiskt med 10% för alla spelare på världen. Därefter kommer varje ytterligare 10% upp ökning av Influenspoängen upp till 90% av de nödvändiga medföra en sänkning av priset för adelsmän. När en stam lyckats samla ihop den satta mängden Influenspoäng, kommer de förklaras som vinnare.

Efter en stam förklarats som vinnare kommer världen automatiskt övergå till fredsinställningar och slutligen stängas.

Dominans

Efterhand som veckorna och månaderna passerar kan du upptäcka att din stam långsamt tar över kartan och får världen i ett strypgrepp. I ett dominansbaserat EndGame kan det innebära att du och din stam är nära att vinna världen. När en stam nått en bestämd nivå av dominans (som varierar beroende på världsinställningar) kommer en varning att skickas ut till alla spelare, för att informera dem om att en stam börjar närma sig vinst av världen. Från denna punkten och framåt blir det en strid mellan den dominerande stammen för att uppnå sitt mål, och för alla andra för att försöka stoppa dem!

Vad är Dominans?

Dominans beräknas på andelen spelarägda byar som tillhör en stam. Om det till exempel finns 100 000 spelarägda byar på en värld, och en stam äger 50 000 av dessa byar, har den stammen 50% Dominans.

Vinna spelet

För en stam ska vinna världen måste båda följande villkor vara uppfyllda (exakta krav beror på världsinställningar):

Världen måste ha uppnått en lägsta ålder Stammen måste uppnå den satta nivån Dominans Vinnande spelet En varning skickas ut till alla spelare när vinst kraven är nära att vara uppfyllda. När båda villkoren är uppfyllda skickas en rapport till spelare som informerar om att EndGame är aktiverat och när fredsinställningarna träder i kraft. Stammen som uppnådde den önskade dominansnivån kommer att vinna spelet.

Maktens Hemligheter

Så du har byggt upp dina arméer, adlat dina fiender, gått med i en kraftfull stam och satt skräck i alla mindre spelare på världen. Vad händer nu? På en satt tid i spelet kommer Maktens Hemligheter att börja dyka upp i barbarbyar runt om på kartan. Dessa Hemligheter är uppfinningaroch upptäckter som kommer leda in världen i ett nytt skede. Och de är också målet för spelet; en stam som klarar av att hålla ett helt set Hemligheter under en angiven tid kommer vara den dominerande kraften i denna nya tidsålderr och därmed vinna spelet.

Kontrollera en Hemlighet

Du tar kontrollen över en hemlighet när du adlar byn den förnärvarande finns i (indikerat av en speciell flagga på kartan) eller när en hemlighet blir flyttad till en av dina byar. Till skillnad från trupper kan en hemlighet bara flyttas en kortare sträcka i taget. Efter flytten måste hemligheten vila i den nya hembyn en bestämd tid, beroende på världsinställninarna. När du väl ger ordern om att flytta en hemlighet lämnar den din kontroll - du kan inte avbryta eller få tillbaka den (om den inte flyttas mellan dina byar) så var försiktig med vem du skickar den till.

Hemligheternas spridning

Efter ett tag, som alla andra hemligheter, så börjar de spridas runt stammen som håller dem. Du kommer få regelbundna uppdateringar om när och möjligen vart hemligheten kommer spridas. Den nya kopian av Hemligheten är exakt lika bra som orginalet! Till slut kommer hemligheterna at spridas mer och mer, vilket gör det ännu svårare att hålla dina fienders giriga fingrar ifrån dem. Till slut kommer det vara dags att attackera vilken by som helst som har hemliggheterna din stam ännu inte kontrollerar.

Vinna spelet

För att vinna spelet måste en stam hålla ett helt set med Hemligheter. Du måste inte kontrollera alla Hemligheter på kartan, men din stam måste ha minst en kopia av varje Hemlighet. När en stam kontrollerar ett helt set startar en nedräkning inför seger. Om stammen behåller kontrollen över hela setet med Hemligheterna tills nedräkningen når slutet, har den vunnit spelet. Notera att det är bara settet som räknas; om en stam har mer än en kopia av en Hemlighet är det tillräckligt för den stammen att behålla kontrollen med en kopia av denna hemlighet för att behålla hela settet och därigenom vinna spelet.

Efter en stam förklarats som vinnare kommer världen automatiskt övergå till fredsinställningar och slutligen stängas.

Poäng / Byar

Detta EndGame scenario kan gälla antingen en stam eller en spelare, beroende på världsinställningar. Scenariot används ibland för spelare på Speed världar, men är mycket ovanligt på världar som spelas i en långsammare hastighet. I båda fallen gäller att för att vinna världen måste en spelare eller stam ha ett satt antal poäng och ett satt antal byar. Därefter måste stammen eller spelaren hålla dessa under en viss tidsperiod utan att komma under antalet. Om spelarens eller stammens poäng/antal sjunker under kravet för seger kommer EndGamet avbrytas och precissen startar om och än en gång måste spelare/stam uppnå det satta målet.

Förutsättningar för vinst

För en stam eller spelare ska vinna världen måste följande villkor vara uppfyllda (exakta krav beror på världsinställningar):

Spelaren / stammen måste uppfylla kraven på minimipoäng Spelaren / stammen måste uppfylla kraven på minsta antal byar Spelaren / stammen måste hålla båda ovanstående villkor kontinuerligt under en viss tid

Vinna spelet

En varning skickas till alla spelare när en spelare eller stam har uppfyllt segerkraven. Vid denna tidpunkt har resten av världen en viss tid på sig att få spelaren / stammen tillbaka under segerkraven. Om spelaren / stammen behåller kraven kontinuerligt hela den angivna tiden, vinner de världen.

RunKrig

I detta EndGame dyker en förutbestämd mängd RunByar upp på kartan efter en viss tid (beroende på världsinställningar) och bara väntar på att bli adlade. Att kontrollera dessa byar är nyckeln till att vinna världen. Fullt så enkelt är det dock inte, och det finns en mängd utmaningar som måste klaras av.

Den första utmaningen är helt enkelt att klara av att besegra krigarna som försvarar RunByarna! Och sen kommer nästa utmaning; att lyckas behålla byarna - eftersom runorna i byarna försvagar alla i sin närhet kommer även dina trupper försvagas och det är svårt att försvara byarna. Den tredje utmaningen blir att adla och hålla tillräckligt många byar för att vara värdig - stammarna måste inte bara erövra byarna utan 60% av dem i varje kontinent!

RunByar

Antalet Runbyar som dyker upp på världen är beroende av hur många kontinenter som är befolkade när de släpps. Byarna har mur nivå 20 och är fyllda med defensiva enheter. De har en 50 % försvarsmalus, alltså 50 % sämre försvarsvärde. Denna mauls kommer att påverka samtliga trupper som stationeras i byn för att försvara den.

RunKrigs faser

Förberedelsefas - den första fasen Det tidiga spelet, innan RunByarna dyker upp. Fungerar som det Tribal Wars du redan känner till, du bygger dina byar, rekryterar arméer, expanderar ditt territorium och planerar.

Erövringsfas - fas två När RunByarna väl dyker upp förändras spelet. Nu måste stammarna adla Runbyar i alla kontinenter. Det innebär också att man måste försvara dem från andra, vilket är ett problem när alla Runbyar har en försvarsmalus* (-50% försvarskraft). Man måste ha noggrann kontroll på fientliga stammas truppförflyttningar, och se till att ha ett ständigt flöde av nya försvarstrupper på väg in.

Kontrollfasen - den sista fasen I denna fas måste den dominerande stammen bestämma om de vill fokusera på att behålla kontrollen över Runbyarna de redan har, eller göra ett våghalsigt drag och försöka expandera ytterligare. Övriga stammar måste också byta strategi, för att försöka hålla den ledande stammen så långt från vinst som möjligt. Det blir ett taktiskt krig, där man antingen satsar på att direkt försöka ta ifrån den ledande stammen Runbyarna, men det finns flera olika vägar - till exempel att strypa möjligheterna att skicka mer försvarstrupper till Runbyarna genom att attackera stammens andra byar - men det beslutet är ditt! Även i detta EndGame kommer priset för guldmynt fortlöpande sänkas efterhand som procenten av Runbyar ökar.

Vinna spelet

När en stam har erövrat alla Runbyar som krävs för vinst kommer en nedräkning starta. När denna nedräkning når slutet är världen vunnen! Stammen som klarar av dessa utmaningar och håller 60% av Runbyarna i varje kontinent under 14 dagar kommer belönas med runornas makt och vinna världen!

Efter en stam förklarats som vinnare kommer världen automatiskt övergå till fredsinställningar och slutligen stängas.

Upplysningens Ålder

Upplysningens Ålder är ett Endgame som introducerades i juli 2019, där spelare eller stammar kommer att behöva erövra en av de speciella Universitetsbyarna och uppgradera Universitetet till en viss nivå. När en stam eller en spelare färdisgtäller den sista nivån på Universitetet i denna speciella by, kommer världen att vara vunnen.

För att uppnå detta mål snabbare måste stammen arbeta tillsammans och skicka resurser till byn. Tanken bakom detta endgame-koncept är att bygga och uppgradera ett "Underverk" som vinst villkor.

Du hittar mer information på följande sida: Upplysningens Ålder