EndGame

Från Tribalwars Wiki SE
Hoppa till navigering

WORK IN PROGRESS

Världsavslut & EndGame

Det finns flera olika faktorer som kan avgöra när en värld är vunnen. Kriterierna för världsvinst kan variera dramatiskt, så efterhand som en värld fortlöper, vill vi råda dig att hålla ett öga på vinstkriterierna för världen du spelar på. Sex olika EndGames scenarios är inbyggda i spelet; Den stora Belägringen, Dominans, Maktens Hemligheter, Poäng, RunByar och Upplysningens Ålder.


I en del världar, framförallt de äldre finns inget automatiskt EndGame aktiverat. På dessa världar andra krav eller förutsättningar behöva uppfyllas för att världen ska vinnas och avslutas. Vänligen vänd dit till den specifika värld och/eller marknad det gäller för information om denna typen av världsavslut.

Den Stora Belägringen

I detta scenario måste stammarna slåss om kontrollen över en massiv stad. Staden placeras ut i mitten av kartan, och vägen dit är lika lång oavsett hur långt ifrån mitten dina egna byar är placerade. Det kommer vara avgörande för vinst att man planerar utifrån de olika distriktens negativa bonusar (Malus) för försvaret eftersom det inte är en enkel match att försvara dem.

Distrikt & Kvarter

Staden kan variera i storlek och består av flera olika Kvarter, och därefter distrikt. Distrikten fungerar som en normal byar, men det går inte att byta namn på distrikt. Som en del av detta EndGame kommer distrikten alltid ha en lojalitet på 1, och restiden till dem är alltid lika lång oavsett hur nära eller långt ifrån du skickar trupper och detta gäller även mellan de olika distrikten. Medan mängden distrikt kan variera mellan olika världar, kommer staden alltid bestå av fyra kvarter.

Dessutom har de en defensiv malus (motsats till bonus) som gör dem mycket svåra att försvara. Detta värde varierar mellan de olika distrikten, men distrikt med ett högre värde kommer också generera mer influenspoäng och det är dessa som krävs för att faktiskt vinna världen.

Influenspoäng

Influenspoäng är det stammar blir belönade med för varje distrikt de håller, beroende på vilket kvarter de tillhör. Varje kvarter delar ut belöningen vid olika tidpunkter på dagen. Det är 10:00 för Torget, 14:00 för Finanskvarteret, 18:00 för Hantverkskvarteret och 22:00 för Hamnen (klockslagen gäller servertid). För att få influenspoäng måste din stam hålla distriktet på dessa exakta klockslag. Det är det enda sättet att få influenspoäng, så stammen måste se till att den kan hålla sina distrikt när timern på kvarteret når noll och återställs.

Vinna spelet

För varje värld hittar du den exakta mängd Influenspoäng en stam behöver ha för att vinna på EndGame skärmen. När en stam slutligen har 40% av de nödvändiga influenspoängen sänks kostnaden för guldmynt automatiskt med 10% för alla spelare på världen. Därefter kommer varje ytterligare 10% upp ökning av Influenspoängen upp till 90% av de nödvändiga medföra en sänkning av priset för adelsmän. När en stam lyckats samla ihop den satta mängden Influenspoäng, kommer de förklaras som vinnare.

Efter en stam förklarats som vinnare kommer världen automatiskt övergå till fredsinställningar och slutligen stängas.

Dominans

Efterhand som veckorna och månaderna passerar kan du upptäcka att din stam långsamt tar över kartan och får världen i ett strypgrepp. I ett dominansbaserat EndGame kan det innebära att du och din stam är nära att vinna världen. När en stam nått en bestämd nivå av dominans (som varierar beroende på världsinställningar) kommer en varning att skickas ut till alla spelare, för att informera dem om att en stam börjar närma sig vinst av världen. Från denna punkten och framåt blir det en strid mellan den dominerande stammen för att uppnå sitt mål, och för alla andra för att försöka stoppa dem!

Vad är Dominans?

Dominans beräknas på andelen spelarägda byar som tillhör en stam. Om det till exempel finns 100 000 spelarägda byar på en värld, och en stam äger 50 000 av dessa byar, har den stammen 50% Dominans.

Vinna spelet

För en stam ska vinna världen måste båda följande villkor vara uppfyllda (exakta krav beror på världsinställningar):

Världen måste ha uppnått en lägsta ålder Stammen måste uppnå den satta nivån Dominans Vinnande spelet En varning skickas ut till alla spelare när vinst kraven är nära att vara uppfyllda. När båda villkoren är uppfyllda skickas en rapport till spelare som informerar om att EndGame är aktiverat och när fredsinställningarna träder i kraft. Stammen som uppnådde den önskade dominansnivån kommer att vinna spelet.


Maktens Hemligheter

Så du har byggt upp dina arméer, adlat dina fiender, gått med i en kraftfull stam och satt skräck i alla mindre spelare på världen. Vad händer nu? På en satt tid i spelet kommer Maktens Hemligheter att börja dyka upp i barbarbyar runt om på kartan. Dessa Hemligheter är uppfinningaroch upptäckter som kommer leda in världen i ett nytt skede. Och de är också målet för spelet; en stam som klarar av att hålla ett helt set Hemligheter under en angiven tid kommer vara den dominerande kraften i denna nya tidsålderr och därmed vinna spelet.

Kontrollera en Hemlighet

Du tar kontrollen över en hemlighet när du adlar byn den förnärvarande finns i (indikerat av en speciell flagga på kartan) eller när en hemlighet blir flyttad till en av dina byar. Till skillnad från trupper kan en hemlighet bara flyttas en kortare sträcka i taget. Efter flytten måste hemligheten vila i den nya hembyn en bestämd tid, beroende på världsinställninarna. När du väl ger ordern om att flytta en hemlighet lämnar den din kontroll - du kan inte avbryta eller få tillbaka den (om den inte flyttas mellan dina byar) så var försiktig med vem du skickar den till.

Hemligheternas spridning

Efter ett tag, som alla andra hemligheter, så börjar de spridas runt stammen som håller dem. Du kommer få regelbundna uppdateringar om när och möjligen vart hemligheten kommer spridas. Den nya kopian av Hemligheten är exakt lika bra som orginalet! Till slut kommer hemligheterna at spridas mer och mer, vilket gör det ännu svårare att hålla dina fienders giriga fingrar ifrån dem. Till slut kommer det vara dags att attackera vilken by som helst som har hemliggheterna din stam ännu inte kontrollerar.

Vinna spelet

För att vinna spelet måste en stam hålla ett helt set med Hemligheter. Du måste inte kontrollera alla Hemligheter på kartan, men din stam måste ha minst en kopia av varje Hemlighet. När en stam kontrollerar ett helt set startar en nedräkning inför seger. Om stammen behåller kontrollen över hela setet med Hemligheterna tills nedräkningen når slutet, har den vunnit spelet. Notera att det är bara settet som räknas; om en stam har mer än en kopia av en Hemlighet är det tillräckligt för den stammen att behålla kontrollen med en kopia av denna hemlighet för att behålla hela settet och därigenom vinna spelet.

Efter en stam förklarats som vinnare kommer världen automatiskt övergå till fredsinställningar och slutligen stängas.

Age of Enlightenment

The Age Of Enlightenment is a type of Endgame, introduced in July 2019 in which players or tribes will need to conquer one of the special University villages and upgrade the University on a certain level. Once a tribe or a player builds the last level of the University in this special village, the world will end.

To achieve that goal faster, the players of a tribe must work together and send resources to the village. The idea behind this endgame concept, is the build and upgrade of a "World wonder" as a winning condition.

You can find more information in the following page: Age of Enlightenment

Dominance

As the weeks and months pass, you may find that your tribe is slowly creeping across the map and gaining a stranglehold on the world. In a dominance-based endgame, this could mean that you and your tribunates are close to winning the world. Once a tribe reaches a set level of dominance (which varies according to world settings), a warning will be sent out to all players informing them that one tribe is getting close to winning the world. From this point onwards, it's an ongoing battle for the dominant tribe to achieve their goal, and for everyone else to try to stop them!

What is dominance?

Dominance is calculated as the percentage of player-owned villages belonging to a tribe. For example, if there are 100,000 player-owned villages in a world, and a tribe owns 50,000 of those villages, that tribe has 50% dominance.

Requirements to win

For a tribe to win the world, both of the following conditions must be met (precise requirements depend on world settings):

The world must be of a minimum age The tribe must meet the required level of dominance Winning the game A warning will be sent out to all players when the winning requirements are close to being met. Once both conditions have been met, a report will be sent to players saying that the endgame is in effect, and when peace settings will come into effect. The tribe who achieved the required dominance level will win the game.

Points/Villages requirements

This endgame scenario can apply to either a tribe or a player, dependent on world settings. The player scenario is sometimes used in high speed worlds, but is uncommon in worlds played at a slower speed. In both cases in order to win the world a player or tribe must obtain a minimum amount of points and a minimum number of villages. Then they must hold it for a set period of time. If the player or tribe drops below the victory requirements, endgame will be cancelled and they must start the process again.

Requirements to win

For a tribe or player to win the world, the following conditions must be met (exact requirements depend on world settings):

The player/tribe must meet the minimum points requirement The player/tribe must meet the minimum villages requirement The player/tribe must hold both of the above conditions continuously for a specified amount of time

Winning the game

A warning will be sent to all players when a player or tribe has met the victory conditions. At this point, the rest of the world have a specified amount of time in which to bring the player/tribe back below the victory conditions. If the player/tribe maintains the requirements continuously for the specified time, they win the world.