Från Tribalwars Wiki SE
Hoppa till: navigering, sök
Rad 187: Rad 187:
 
* PA (premium konto/poäng): Se: [[Premiumkonto]].
 
* PA (premium konto/poäng): Se: [[Premiumkonto]].
  
* Paket: En världs inställning som avgör hur [[Adelsmän]] produceras. Se [[Paketsystem]]
+
* Paket: En världs inställning som avgör hur [[Adelsman|Adelsmän]] produceras. Se [[Paket|Paket]].
  
 
* Pally: Paladin.
 
* Pally: Paladin.

Versionen från 14 september 2011 kl. 18.19

Här kan du hitta en lista med termer och förkortningar som används i spelet. Observera att denna sida är mest användbar för de spelare som har börjat lära sig spelet. Börja med att läsa igenom resten av hjälpen så att du får en bra uppfattning om hur spelet går till.

#ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVWXY ZÅÄÖ

#

 • 24/7 konto: Ett konto som spelas 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Vanligtvis genom att flera spelare spelar på samma konto, kallas "CO-spela".

A

 • Akademi stam: En andra stam som har skapats av "huvud" stammen, där nya spelare kan gå med för att lära sig spelet eller om det inte finns plats i huvud stammen.
 • Konto koll: Utfärdas av stamledarna då och då. Det går till så att stamledaren/stamledarna begär KÖ för spelarens/spelarnas konto för att kolla upp truppantal, byggnivåer, forskningsnivåer osv. Detta är mycket vanligt att man får göra när man ska gå med i en ny stam.
 • Kontoövervakning: Låter en annan spelare få kontroll över ditt konto genom kontoövervaknings inställningen som finns i spelet. Denna funktion är bra att använda om du ska bort någonstans och inte har möjlighet att logga in på ditt konto.
 • Krigshandling: Saker som spelare kan göra mot spelare i andra stammar vilket kan leda till krig mellan de två stammarna. Typiska krigshandlingar kan vara: speja spelare i andra stammar, bjuda in spelare från andra stammar, attackera spelare i andra stammar osv.
 • Aktivitetskontroll: Oftast i form av en tråd i stamforumet där ledaren/ledarna i stammen kommer begära att alla spelare i stammen skriver under i tråden, oftast med sitt användarnamn. En annan metod är att ledaren/ledarna skickar ut ett massmeddelande till alla spelare som de sen får svara på.

B

 • Backtracking: En In-Game teknik där spelare A räknar ut när spelare B´s trupper kommer att återvända till spelare B´s by efter en attack. Spelare A skickar en attack som landar precis efter spelare B´s trupper har kommit tillbaka till sin by som slår ut trupperna. Detta görs oftast mellan två spelare, en attackerar, den andra duckar och backtrackar. Dock så kan alla backtracka en spelare så länge de vet tiden när spelarens trupper återvänder till sin by.
 • Bannad: När en spelare bryter mot en regel så stängs de av från spelet vilket gör att de inte kan spela. Det är emot reglerna att diskutera avstängningar på allmänna forumet. Avstängningar ska endast tas genom support systemet.
 • Barbarby: Byar som inte har någon ägare. Dessa är bra att farma då de oftast inte innehåller några trupper vilket gör att man inte förlorar något.
 • BB-koder: Koder som kan hjälpa dig att ändra utseendet på dina texter, eller hjälpa dig att sätta in länkar, bilder eller citat i ett inlägg. Se BB-koder
 • Bonus byar: Endast på vissa världar då det är en special inställning. "Bonusen" är att byar har speciella egenskaper, så som extra farmplats i farmen, snabbare resurs produktion, mer resurs produktion, större förråds kapacitet osv. De är en del av en värld från början och ägs inte av någon spelare tills de blir adlade.
 • Bot kontroll: En kontroll som görs för att kontrollera att det är en människa som spelar på kontot istället för en illegal bot.
 • Bugg: En "bugg" är en term för ett fel i TW systemet.
 • Börja om: När en spelare börjar om i spelet så lämnar han/hon sin nuvarande by för att starta en ny. Att börja om är endast möjligt om man har en by.

C

 • CO-spelare: Två eller mer spelare som spelar på samma konto, oftast uppdelat så att de täcker alla 24 timmer per dygn.

D

 • Delade forum: En In-Game funktion som kan användas av två eller flera stammar samtidigt. Går ut på att man skapar ett gemensamt forum där alla spelare kan kommunicera.
 • Duckning: En In-Game teknik som går till så att spelaren som är under anfall skickar ut sina trupper från sin by precis före attacken landar, vilket görs att inga trupper förloras.
 • Deffh*ra: En spelare som bygger massor av försvaras trupper men väldigt få offensiva trupper.

E

 • Ego: Hur mycket en spelare tänker på sig själv, vilket inte är det bästa i TribalWars.

F

 • Flykting: En spelare som har lämnat sin stam under ett pågående krig och letar efter en ny stam som kan ge beskydd.
 • Forskning: Finns olika forsknings system som kan finns på världar. För mer information, se Forsknings system
 • Förlama: Detta betyder att man "pultar"(Man förstör byggnader med hjälp av katapulter) ner viktiga byggnader i spelares byar vilket gör att deras tillväxt i trupper och poäng minskas kraftigt. Vilka byggnader som gör mest skada att pulta ner beror på vilket stadie världen är i. Early-game, Mid-game eller Late-game.
 • (Epic) Fail: En fras som används när folk misslyckas med något eller gör bort sig. Tex en dålig attack eller ett konstigt forums inlägg.
 • Fejk: En In-Game teknik där en spelare skickar en "fejk attack" mot en annan spelare, innehåller oftast en ensam yxman eller murbräcka. Används mycket i krig för att förvirra fiender.
 • Familje stam: En familje stam är en stam som har flera "grenar", dvs flera stammar som är förenad som en enda stam. De spelar tillsammans med samma mål, till skillnad från allianser som kan hjälpa varandra då och då men oftast har sina egna planer. Familje stammar inkluderar syster stammar, akademier osv.
 • Farma: Spelare som skickar ut sina trupper mot flera olika byar, både spelar byar och barbarbyar för att plundra resurser.
 • Farm forming: Detta händer i världar med växande barbarbyar. När de slutar växa vid en viss punkt, catta ner allt du inte behöver i dina farmer så att resurs groparna och förråden kan växa till högre nivåer.
 • Frihandel: Betyder att man kan skicka resurser till andra spelare in game via marknaden, utan att behöva byta något tillbaka.

G

 • Ge bort: Tillåta en annan spelare att adla byar från en själv utan att kriga. Görs genom att man skickar bort sina trupper från sina byar.
 • Gråbyar: Grå byar på kartan. Detta inkluderar övergivna spelarbyar, barbarbyar och bonus byar.
 • Guider: Guider är för det mesta skrivna av erfarna spelare, och innehåller allt ifrån strategier i början av spelet till hur man ska vinna världen.

H

 • TK: Tungt kavalleri
 • TribalHugs: Ett ord som används på stammar som skaffar så många allianser som möjligt för att undvika konflikter.

I

 • IAP: Ingen-Aggressions-Pakt. Skapas mellan stammar och är ett bevis på att de har fred.
 • IG: In Game.
 • IGM: In Game meddelande.
 • IGN: In Game Nick.
 • IRL: I verkliga livet.
 • Inaktivitet: En spelare som inte har loggat in på sitt konto på länge.
 • Inbjudan: Stammar skickar inbjudningar till spelare och om/när dessa är accepterade så går spelaren automatiskt med i stammen. Om du redan är medlem i en stam så måste du lämna din stam för att se dina inbjudningar.

J

K

 • K: Förkortning för "kontinent", exempel K45.
 • Kickad: Term för när en spelare blir avlägsnad från sin stam.
 • Kata vågor: Eftersom katapulter är mer effektiva i små antal så är det bättre att skicka dem i tåg/våger för att sen skicka en stor attack.
 • Kluster (stam): En stam som har många spelare i närheten av varandra.
 • Kontinent: Sektionen som en by är i på kartan. Se Kartan
 • Koordinater: Positionen en by har på kartan, tex 475|724.
 • Kärnan: De fyra innersta kontinenterna på kartan. K44, K45, K54 och K55.

L

 • LK: Lätt kavalleri.
 • Lojalitet (stam): Viljan att stanna kvar hos din stam under krig
 • Lojalitet (by): Byns lojalitet visas när den håller på att erövras. Se: Stridssystemet

M

 • Megre (stam: Två stammar som bestämmer sig för att slå sig samman till en stam.
 • Megre (konto): När två spelare bestämmer sig för att slå ihop sina konton och spela på ett tillsammans.
 • Moral: Ett försvar för mindre spelare. Se Moral.
 • MS: Millisekund.
 • Multi konto: Ett regelbrott som bryts genom att man har mer än ett konto på samma värld.

N

 • Nollning: Görs genom att man tar en spelares alla byar och skickar han/hon till rimmen.
 • Newb: En spelare som visar ser lovande ut spelmässigt.
 • Noob: En spelare som inte ser lovande ut spelmässigt. Kan antingen vara en ny eller gammal spelare.
 • Nuke: En stor off arme. En nuke är alla trupper du kan få ut av en nivå 30 farm och används i ett syfte, att döda motståndarens trupper.
 • Nybörjarskydd: De första dagarna efter att en spelare går med i en värld kan ingen attackera dem. Längden av nybörjarskyddet varierar från värld till värld.

O

 • OBA: Opponenter besegrade som anfallare. Avser en spelares OBA rankning, vilket ger en bild på hur mycket trupper en spelare har dödat genom att attackera andra spelare.
 • OBF: Opponenter besegrade som försvarare. Avser en spelares OBF rankning, vilket ger en bild på hur mycket trupper en spelare har dödat genom att ha försvarat sig mot attacker.
 • OP: Orginal post / Orginal avsändare - beror på sammanhanget
 • OT: Off Topic / On Topic - beror på sammanhanget

P

 • PA: Personlig Allians.
 • Paket: En världs inställning som avgör hur Adelsmän produceras. Se Paket.
 • Pally: Paladin.
 • PNP: Politik och propaganda.
 • Poäng H*ra: En spelare som bara fokuserar på att få så mycket poäng som möjligt istället för trupper.
 • Post: Ett inlägg i ett forum.
 • Premade: En stam som skapas innan en värld öppnar. Oftast med spelare med erfarenhet och som kan strategier i spelet.
 • Pushing (lagligt): När en stam skickar resurser till en av sina medlemmar som ligger i rimmen. Spelaren har kanske startat om och behöver då hjälp för att snabbt komma upp på fötter igen.
 • Push konto (olagligt): När en spelare skapar flera konton för att skicka trupper/resurser till sitt orginal konto eller för att få extra farmer runt sin orginal by.

Q

R

 • Rankning: Bestäms huvudsakligen av antalet poäng en spelare har. Varje spelare har en poäng rankning, en kontinent rankning, en OBA rankning, en OBF rankning och en kombinerad OBA/OBF rankning.
 • Res: Resurser. Tex. trä, lera, järn.
 • Rensa: Betyder att man rensar alla trupper i en motståndares by/byar.
 • Re-take: Är en In-Game teknik som går ut på att man tar tillbaks en förlorad by, oftast direkt efter man förlorar den så att din fiende får in så lite deff trupper som möjligt.
 • Rimmen: Ytterkanten av kartan, rimmen växer alltid.
 • Rim stam: En stam som skapas i rimmen.
 • Rusa : Spelare som rusar mot uppsatta mål, oftast mål som finns allmänna forumet - milstolpar.

S

 • Stam hoppning: En eller flera spelare som hoppar mellan olika stammar mycket ofta.
 • Snubbeltråd: Ett system som går ut på att en stam skickar trupper som försvar till en eller flera av sina medlemmar, för att få en förvarning om någon av dessa blir attackerade.
 • Skript: Skript är javaskripts koder som kan hjälpa dig i ditt spelande. För att använda skript så måste du ha ett aktivt premiumkonto, samt att de är inlagda på din snabbmeny. Skript kan oftast hittas på allmänna forumet.
 • Sims / Sim City: En term som används på spelare som är mer intresserade av att bygga upp sina byar tex än att involvera sig i krig som TW går ut på.
 • Solo spelare: En spelare som väljer att spela ensam istället för att gå med i en stam.
 • Spiking: En In-Game teknik som går ut på att spelare skickar svärdsmän(oftast) och/eller deras paladin för att deffa upp barbarbyar. Detta gör så att spelare som ska farma barbarbyarna förlorar sina trupper.
 • Spion: En spelare som går med i en stam endast för att stjäla information till en annan stam. Används mycket i krig.
 • ST: Server tid.
 • STW: Speed Tribal Wars.
 • Stacka: En In-Game teknik som går ut på att medlemmar ur en stam skickar massa försvars trupper till en viss spelare, för att se till så att han är uppdeffad mot inkommande attacker.
 • Stats: Statistik.
 • Självmordstrupper: En In-Game som går ut på att man skickar mycket av sina trupper mot en spelare för att bli av med dem.
 • Support: Alla trupper som spelare A skickar till spelare B för att hjälpa till mot en inkommande attack kallas för "support".
 • Snabbmeny: Detta är ett verktyg som endast är tillgängligt för premium användare. Det är menyn under huvudmenyn(Huvudmenyn är den där "Inställningar", "Översikter" etc alternativen är.) som låter dig göra en genväg till en specifik byggnad. Snabbmenyn kan redigeras precis hur du vill och kan användas för att lägga in olika skript som kan hjälpa dig i istället. Tänk på att bara lägga in lagliga skript. Är du osäker över ett skript, kontakta supporten.

T

 • Tåg: En serie av attacker som skickas i snabb följd, innehåller för det mesta adelsmän vilket kallas för ett "adelståg".
 • Troll: Används för att beskriva spelare som spenderar tid på forumen för att posta irrelevanta, kontroversiella eller off topic inlägg.

U

 • Utspridda: Betyder att stammedlemmar ur en stam är väldigt utspridda på kartan.

V

 • Volontärer: En spelare som har erbjudit sig att volontärarbeta för spelet, detta genom att moderera ett forum eller administrera en värld oftast.
 • Vapensköld: Bild som används på en stams eller spelares profil

W

 • W: Förkortning för värld.
 • White wall: Stacking a village with scouts so as to prevent attackers from getting info on the level of defence.

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

 • Övervaka: En In-Game teknik där spelare håller koll på andra spelare genom att kontrollera deras by poäng. Detta kan hjälpa dem att se vilka som är aktiva och växer.