Från Tribalwars Wiki SE
Hoppa till: navigering, sök
Rad 135: Rad 135:
 
'''§4) Sammanslagning av konton'''
 
'''§4) Sammanslagning av konton'''
  
Generellt är det tillåtet för en spelare att låta en eller flera andra spelare ta över byar från kontot utan strid, under förutsättning att man följer spelets regler. Man måste fortfarande adla byarna med adelsmän, att överföra byar mellan konton utan detta är inte möjligt. Dock, konton spelade på samma internetanslutning får inte slås ihop. Detta innefattar även konton som tidigare till större delen spelats på samma anslutning.
+
Generellt är det tillåtet för en spelare att låta en eller flera andra spelare ta över byar från kontot utan strid, under förutsättning att man följer spelets regler. Man måste fortfarande adla byarna med adelsmän, att överföra byar mellan konton utan detta är inte möjligt. Dock, konton spelade på samma internetanslutning får inte slås ihop. Detta innefattar även konton som tidigare till större delen spelats på samma anslutning, ''eller någon gång under de senaste 2 månaderna delat anslutning. Notera att mergning och sammanslagning av konton sker på egen risk.''
  
  

Versionen från 16 mars 2015 kl. 20.43

§1) En spelare - Ett konto

Varje spelare har endast rätt att ha ett konto per spelvärld, med undantag av konton som hanteras via kontoövervakning. Att dela ditt lösenord med en annan spelare på samma värld som du spelar är förbjudet. Tillåtna sätt att ta över ett nytt konto på samma värld hittas här. När en ny värld startar är det förbjudet att starta mer än ett konto på världen under första veckan, även om du slutar spela på ditt gamla. Konton på samma internetanslutning bör inte ha samma lösenord.


Att hantera ett pushkonto är förbjudet. Detta definieras av att resurser regelbundet överförs från ett mindre konto till ett större.


 • Att ha kännedom om, spara eller efterfråga lösenord till andra konton på världar du spelar på, är 100% förbjudet. Om en annan spelare skickar dig sitt lösenord, måste du alltid rapportera dem till supporten, annars riskerar du att ditt eget konto blir bannat.


 • Det är tillåtet att vara flera spelare på samma konto, under förutsättning att de inte har tillgång till några andra konton på samma värld.


 • Du får INTE logga in på något annat konto med den andra spelarens lösenord på NÅGON värld du spelar, inte ens om det är en familjemedlem. Enda sättet det är tillåtet att logga in är genom att logga in som kontoövervakare genom att använda funktionen för kontoövervakning.


 • Det är strängt förbjudet att ta sig in på ett konto via att hacka, eller lista ut lösenordet. Misslyckade försök att ta sig in på andra spelares konton loggas och bestraffas lika hårt.


 • Det är förbjudet för mer än en spelare att vara inloggad på ett konto samtidigt. Att manipulera webbläsaren så att man kan logga in på ett konto när det normalt inte skulle vara möjligt är förbjudet.


 • Om en spelare tydligt gett besked att han/hon ska sluta och vill ge bort sitt konto, så är det OK att ge sitt lösenord till en ledare i sin stam så att denna person har möjlighet att sätta in en ny spelare på kontot. Dock får denna under inga omständigheter använda sig av lösenordet för att logga in på kontot.


§2) Delad internetanslutning

VARNING! Spelet hindrar dig automatiskt att utföra de flesta otillåtna kommandon. Dock finns en del situationer då spelet inte kan se att ett kommando skulle vara otillåtet. Alla spelare måste se till att de inte bryter mot reglerna innan de skickar ett kommando.

Definitioner av denna regel:

Interagerande – Skicka attacker, assistans eller resurser till en spelare på samma anslutning.

Koordination – Attackera, assistera eller skicka resurser till samma spelare från två eller flera spelare som delar anslutning.

Denna regel gäller för alla som delar en dator eller ett nätverk med en eller flera andra spelare. En delad anslutning kan vara i ett hushåll, en arbetsplats, eller skola. Alla spelare som vet med sig att de delar anslutning regelbundet måste lägga till varandra under funktionen för delad internetanslutning. Detta gäller inte för konton man kontoövervakar.

Om man tillfälligt (i mindre än 24 timmar) delar anslutning behöver man inte lägga till varandra under delad anslutning.

Om du anger en delad internetanslutning, är du aldrig tillåten att interagera med den eller de spelare du delar anslutning med. Koordinering av kommandon är förbjuden under 24 timmar efteråt. Detta innebär att minst 24 timmar måste ha passerat från det senaste tillfälle en spelare skickat ett kommando, innan det är tillåtet för en annan spelare på samma anslutning att börja skicka kommandon på samma spelare.

Om du tillfälligt delar anslutning, är inga interaktioner tillåtna förrän efter 24 timmar från det att delningen av anslutningen avslutats. Ingen koordinering är tillåten förrän det gått 24 timmar från det att delningen av anslutningen har upphört.

 • Det är inte tillåtet att på något sätt använda ett konto för att gynna ett annat konto på samma internetanslutning.


 • Spelare som delar anslutning får inte attackera, skicka resurser eller assistans till varandra förrän tidigast efter att 24 timmar passerat från det man slutat dela anslutning.


 • Spelare som angivit delat internetanslutning får inte attackera, skicka resurser eller assistans till varandra förrän tidigast efter att 24 timmar har passerat från det man slutat dela anslutning.


 • Det är förbjudet att använda ett tredje konto för att flytta resurser eller byar mellan konton som spelas på samma anslutning. I det fallet bryter samtliga tre konton mot reglerna.


 • Spelare som delar internetanslutning får attackera olika spelare i samma stam.


 • Spelare som tillfälligt delar anslutning får inte attackera, assistera eller skicka resurser till samma spelare medan anslutningen delas och 24 timmar efter att delningen avslutats.


Det är förbjudet att använda ett konto på din internetanslutning för att hämnas* på spelare till förmån för ett annat konto på samma anslutning.

Hämndaktioner*


Hämndaktioner från samma anslutning är inte tillåtna. Detta kan vara när du attackerar en spelare som redan attackerar en annan spelare på din anslutning, vare sig det är en delad anslutning eller ett kontoövervakat konto. Detta är bara exempel på vad som är och inte är tillåtet, var vänlig skicka en fråga till supporten om du har fler frågor.


 • Om en spelare attackerar dig, är det ett regelbrott för en annan spelare på din internetanslutning att hämnas eller agera för att hjälpa dig. Båda kontona begår i det fallet ett regelbrott.


 • Om två konton delar anslutning, (även via kontoövervakning) och båda attackeras av samma spelare, är det endast tillåtet för ett av kontona att skicka motanfall.


 • Om du kontoövervakar konton som är under anfall är det bara tillåtet för det kontot som blir attackerat att skicka motattacker. Om du vill attackera spelaren som skickar attacker på ett konto du kontoövervakar, måste du vänta 24 timmar efter att kontoövervakningen har avslutats.


§3) Kontoövervakning

Kontoövervakning är ett tillfälligt sätt att ta hand om någon annans konto när de inte själva kan logga in. Medan en spelare övervakar ett annat konto, är alla interaktioner och koordinering förbjudna mellan samtliga konton på kontoövervakarens internetanslutning, tills dess 24 timmar har förflutit sedan övervakningen har antingen avslutats, eller överförts till en annan spelare. Detta gäller för alla konton övervakade av spelare på denna anslutning.


Det är inte tillåtet att kontoövervaka ett konto bara för att gynna eller pusha andra konton. Konton som klart framstår som pushkonton på detta sätt kommer att bli avstängda, bannade.


Spelare och kontoövervakare är båda lika skyldiga för handlingar utförda på övervakade konton. Se därför till att du verkligen litar på den person du väljer att övervaka ditt konto, eller den person vars konto du övervakar.


Ett konto som övervakas skall spelas för att gynna detta konto. Det är inte tillåtet att missbruka kontoövervakningen. Kontoövervakare som medvetet förstör, eller skadar ett konto de övervakar kommer att bestraffas.


Vi kommer att bestraffa kontoövervakaren om vi klart kan se att det var ett medvetet val att förstöra det övervakade konto mot kontoägarens vilja. Dock kommer vi inte ha möjlighet att reparera skadorna på kontot, så var vänlig se till att du alltid väljer en pålitlig och ansvarsfull kontoövervakare.


Konton som kontoövervakas, kommer dela anslutning tillfälligt med kontoövervakarens eget konto, och alla andra konton på samma anslutning. Därför måste samtliga regler under §2 följas.


 • Det är tillåtet att attackera och adla byar med det konto du kontoövervakar.


 • Det är aldrig tillåtet att skicka resurser till andra konton från något konto du kontoövervakar.


 • Det är inte tillåtet att skriva till andra spelare för att kontrollera om de är online, till förmån för ett annat konto på samma anslutning.


 • Det är inte tillåtet att använda ett konto på något sätt, för att gynna ett annat konto på samma internetanslutning.


 • En kontoövervakare får inte attackera eller assistera samma spelare från sitt eget konto och från det kontoövervakade så länge kontoövervakningen är aktiv. Detta är mot reglerna även om mer än 24 timmar passerat mellan attackerna eller assistanserna. Samma spelare får bara attackeras eller assisteras då mer än 24 timmar passerat efter att kontoövervakningen har avslutats.


 • Konton som övervakas av samma spelare får inte interagera eller koordinera medan kontoövervakningen är aktiverad, och innan 24 timmar har passerat efter att den avslutats.


 • Det är inte tillåtet att attackera, assistera eller skicka resurser till något konto som kontoövervakas av någon som delar din internetanslutning.


 • Det är förbjudet att sprida information om byggnader och trupper på något konto du kontoövervakar.


Långvarig kontoövervakning

Permanent kontoövervakning är förbjudet. Konton som kontoövervakas utan att ha en ägare som återvänder betraktas som permanent kontoövervakning. Om kontots ägare beslutar sig för att inte återkomma till spelet och sitt konto, får kontot inte spelas längre av kontoövervakaren, och man måste avsluta övervakningen förslagsvis genom att först kontrollera om man kan ge bort byarna.


Om ett konto har en ägare som kommer tillbaka, och du vet när detta kommer ske är det tillåtet att övervaka kontot. Konton som övervakas långvarigt har vissa restriktioner.


Om ett konto har övervakats 30 dagar av de senaste 60 dagarna, kommer det övergå till att vara ett “begränsat konto”. Ett begränsat konto kan inte attackera eller assistera andra spelare, eller skicka resurser. Alla konton som kontoövervakats i mer än 60 dagar kommer att få kontoövervakningen avslutad av supporten.


§4) Sammanslagning av konton

Generellt är det tillåtet för en spelare att låta en eller flera andra spelare ta över byar från kontot utan strid, under förutsättning att man följer spelets regler. Man måste fortfarande adla byarna med adelsmän, att överföra byar mellan konton utan detta är inte möjligt. Dock, konton spelade på samma internetanslutning får inte slås ihop. Detta innefattar även konton som tidigare till större delen spelats på samma anslutning, eller någon gång under de senaste 2 månaderna delat anslutning. Notera att mergning och sammanslagning av konton sker på egen risk.


§5) Kommunikation

Att förolämpa andra spelare, eller använda stötande språk är förbjudet.

Vi accepterar inte att profiler, spelarnamn, bynamn eller andra möjligheter innehåller olagliga, förolämpande, hotfulla, missbrukande, IRL aggressiva, politiskt inkorrekta, sexuella, extrempolitiska, religiöst fanatiska, rasistiska, drogrelaterade eller på annat sätt olämpliga texter.

Reklam och marknadsföring av andra spel och kommersiella internetsidor, och länkning till dem är förbjudna.

Phishing eller utpressning av spelare för att komma åt deras lösenord på något sätt är förbjudet. Att spamma andra spelare med vidarebefordrade rapporter eller konstanta ingame mail räknas som missbruk och är inte tillåtet.

Vid användning av Namnbyte funktionen In-Game så är det inte tillåtet att byta sitt namn till något som bryter mot våra regler. Vid minsta osäkerhet angående ett namnbyte så kontakta supporten och förklara ditt ärende. Ett namnbyte som bryter mot våra regler kommer att leda till avstängning och ingen återbetalning av de premiumpoäng som användes vid bytet.

 • Det är tillåtet att kalla en annan spelare nybörjare (noob) och kritisera deras sätt att spela så länge man håller en god ton.


 • Det är tillåtet att utpressa spelare på resurser i spelet genom att hota med att adla eller attackera dem inom spelet.


 • Hertigar i stammarna är ansvariga för stammens profil, forum, namn och stamtag. Om någondera av dessa är olämpliga kommer hertigarna i stammen att hållas ansvariga.


 • Det är mot reglerna att falskt utge sig för att vara en medlem i teamet.


 • Det är förbjudet att posta pornografiska länkar i profiler eller på något annat sätt.


 • Rasistiska, olagliga, diskriminerande eller olämpliga namn kommer leda till en direkt avstängning från spelet.


 • Alla försök till phising kommer bestraffas hårt. Detta inkluderar information om konton (till exempel lösenord) och annan information (till exempel truppstatus).


 • Förolämpningar, olämpligt språk, hot eller personangrepp på medlemmar i teamet är grund för en total avstängning av ditt konto utan möjlighet att vädja.


 • Vi ber spelare att inte välja sina e-postadresser, eller riktiga namn som namn på sina konton av säkerhets skäl.


§6) Kontoförsäljning

Det är inte tillåtet att spela konton i kommersiellt syfte. Det är inte tillåtet att sälja, köpa, eller erbjuda konton, eller delar av konton i utbyte mot premiumpoäng eller andra förmåner utanför spelet. Byteshandel över mer än en spelvärld är inte heller tillåtna.

 • Att erbjuda sig sälja eller köpa konton, eller delar av konton (inkluderat trupper, resurser eller byar) är förbjudet.


 • Det är förbjudet att erbjuda resurser för pengar, eller premiumpoäng. Endast tillåtet att erbjuda premiumpoäng mot resurser och vice versa via premiumhandeln.


 • Det är förbjudet att erbjuda eller acceptera premiumpoäng för någon form av tjänster inom spelet, till exempel för att spionera på andra stammar.


 • Det är tillåtet att erbjuda din armé och trupper, i utbyte för resurser på samma värld.


 • Det är förbjudet att erbjuda pengar, eller premiumpoäng som betalning för attacker, assistanser eller resurser till någon spelare, eller be om betalning för dessa tjänster. Man får inte erbjuda belöningar för något som kan resultera i attacker eller agerande mot andra spelare, dock är tävlingar med en i förväg angiven summa premiumpoäng i potten tillåtna inom stammen.


 • Det är förbjudet att utpressa andra spelare på premiumpoäng.


 • Att erbjuda premiumpoäng för externa tjänster, (så som skript eller grafikpaket) är tillåtet.


 • Om du är osäker om en tävling är tillåten, bör du alltid skicka en förfrågan till supporten först.


§7) Botar och Skript Tribal Wars får endast spelas med en normal webbläsare. Botar, webbläsar add-ons och andra applikationer som automatiserar spelaraktiviteten är förbjudet. Alla Greasemonkey skript är förbjudna.

Spelare som använder premium får använda sig av de lagliga javaskripten i sin snabbmeny. Dessa skript hjälper spelaren att till exempel fylla i formulär (som vid trupp rekryteringen). Det är dock förbjudet om skripten utför mer än en handling per klick. De får heller inte interagera med Kontohanteraren och dess funktioner på något sätt.

Om du inte är säker på om skriptet är tillåtet ska du alltid fråga någon från Tribal Wars teamet. Vi försöker att alltid hålla denna tråd uppdaterad med alla tillåtna skript. Finns inte skriptet här måste du fråga i skriptforumet om det är godkänt innan du använder det.

Vi tillåter verktyg för att samla världsdata max en gång per timme.

 • Det är tillåtet att använda verktygen på http://se.twstats.com så länge de inte interagerar med spelet på något sätt.


 • Alla skript i denna tråd är godkända och tillåtna att användas.


 • Det är förbjudet att använda verktyg som skickar enheter automatiskt utan att man som spelare behöver lägga ner någon ansträngning.


 • Det är förbjudet att använda skript som skapar genvägar i navigationen eller simulerar snabbmenyn som finns för premium.


 • Det är förbjudet att använda alla slag av skript som kan utföra fler än ett kommando per klick.


 • Det är förbjudet att skapa, erbjuda eller använda något verktyg som skickar information från ditt konto till andra konto om anfall, eller andra händelser som kan ske.


 • Det är förbjudet att skapa, erbjuda eller använda något verktyg som lägger till information automatiskt på kartan eller andra delar av spelet.

§8) Språk

Detta är den svenska versionen av Tribal Wars, därför är det enbart tillåtet att använda svenska, engelska samt lättförståelig danska och norska. Det innebär att alla profiler, mail, forumsinlägg och andra publikationer måste vara på svenska, engelska, danska eller norska.

Korta fraser på andra språk är tillåtna, om du lägger en översättning antingen direkt före eller efter.

Att skapa en stam endast för en nationalitet eller ett språk är förbjudet och kan resultera i att stammen blir upplöst.

Support tickets ska skrivas på svenska, engelska, eller lättförståelig danska eller norska.


§9) Speed

För speedservrarna gäller samtliga regler med undantag enligt följande;

Regel 1 (ett konto per spelare): På speedservern, har denna regel utökats till att omfatta att endast 1 konto är tillåtet per dator. Att vara två spelare inloggade på samma konto samtidigt är helt förbjudet, endast en aktiv session är tillåten. Detta gäller också användning med dator och mobil enhet. Att ett konto under pågående runda byter ägare, det vill säga loggas in av två olika spelare är helt förbjudet. Gällande pushkonton omfattar definitionen på speedservrarna även byar, trupper och resurser som byter ägare på ett sätt som enbart gynnar det mottagande kontot.


Regel 2 & 3 (anslutningsdelning och kontoövervakning):

 • Om du delar internetanslutning med en annan spelare, måste detta anges omedelbart under Inställningar och Delad internetanslutning när delningen börjar. Alla spelare som delar på en anslutning måste göra detta.


 • Spelare som delar anslutning är förbjudna att interagera eller samordna på något sätt under tiden anslutningen delas, och under en period av en timme efter att delningen avslutats, eller kontoövervakningen upphört. (På vanliga servrar gäller spelets regler om 24 timmar.)

Med undantag för de justeringar som anges ovan, gäller alla andra delar av reglerna 1, 2 och 3 och övriga spelregler även för speed servrarna.

Om du är osäker på reglerna, bör du skicka en ticket till supporten och fråga.


§10) Övrigt

 • Allt du skriver kan användas som bevis mot dig i din vädjan. Vi accepterar inte att du efteråt hävdar att du skämtat.


 • Det är förbjudet att uppmuntra eller lura någon till att begå ett regelbrott.


 • Om du märker av en bugg måste du direkt rapportera in detta till supporten. Om du inte gör det kan det resultera i en avstängning.


 • Inaktiva konton kan tas bort efter 14 dagar.


 • Konton som är avstängda tas normalt bort efter 14 dagar.


 • Vi ger inte tillbaka premium till avstängda spelare då de har brutit mot våra regler.


 • Att lura en spelare att radera eller starta om sitt konto är inte tillåtet. Detta inkluderar att lova en spelare gratis resurser efter omstart, om du inte har för avsikt att stå för ditt löfte.


 • Att medvetet gynnas av att en annan spelare bryter mot reglerna kommer riskera ditt eget konto. Om du misstänker att du gynnats av ett regelbrott, måste du rapportera detta.