Rensning av cache: Versionshistorik

Hoppa till navigering

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

29 april 2019

  • nuvarandeföregående 22.5229 april 2019 kl. 22.52SuperNova diskussion bidrag 1 079 byte +1 079 Skapade sidan med ' == Rensa Tribal Wars Appens cacheminne på Android == I cacheminnet för appen lagras vissa typer av data för att undvika att alla filer behövs hämtas varje gång appen...'