Högborg

Från Tribalwars Wiki SE
Version från den 2 mars 2019 kl. 16.23 av SuperNova (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering
Stronghold Artwork

Högborgar är en spelfunktion som introducerades i maj 2019, som ger stammar möjligheten att bygga upp en gemensam Högborg med flera fördelar, och viktigast av allt möjliggör att skicka större attacker. Bygga en Högborg är ett kostsamt företag och kräver att hela stammen bidrar med resurser. Även om varje stammedlem kan bidra till Högborgen, kan bara baroner och hertigar administrera den. Att attackera eller till och med förstöra en Högborg ger belöningar till den angripande stammen.


Bygga en Högborg

Hertigar kan använda Högborgs skärmen för att välja en konstruktionssplats på en fri gräsplätt på kartan. Byggplatsen etableras direkt och blir synlig på kartan. I detta tillstånd har Högborgen ingen funktion, men den behöver resurser. Alla stammedlemmar kan skicka resurser från sina byar till Högborgen för att hjälpa till med konstruktionen. Resurser kan bara skickas till Högborgen, men inte skickas ifrån den.

Om resurserna som behövs inte levereras i tid, kommer byggplatsen försvinna från kartan och alla ditskickade resurser är förlorade. Tiden man har på sig att färdigställa byggplatsen är 72 timmar på en värld med hastighet 1 (36 timmar på en värld med hastighet 2 och så vidare). Attacker som landar på en byggplats kommer automatiskt att omvandlas till ett besök, och återvända till byn den skickats ifrån.


Uppgradera en Högborg

Så snart Högborgen når nivå 1 är den färdig att användas. Men för att göra den ännu starkare kan den uppgraderas till totalt 10 nivåer. Dessa uppgraderingar kräver resurser (precis som konstruktionen av Högborgen) men dessa uppgraderingar kan göras när som helst och har ingen tidsram för när de måste göras. När en uppgradering är färdig, ökas nivån på alla byggnader i Högborgen (se tabell nedan). Motsvarande gäller om nivån på en Högborg blir sänkt. Uppgraderingskostnaden för varje ny nivå är kopplad till antalet byar stammen äger.

Byggnaderna i Högborgen varierar med dess nivå. Bortsett från muren och Högkvarteret kan de inte bli skadade, och bara muren kan repareras. Högborgar har alltid en Första Kyrka, även om det är en värld utan Kyrkor. Denna kyrka erbjuder dock ingen radie och fungerar enbart för själva Högborgen.

Högborgs byggnader
Ikon Nivå HQ Mur Barrack Stall Verkstad Samlingsplats Smedja Kyrka
Högborg Konstruktionsplats 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Högborg Nivå 1+2 1 3 2 2 2 1 15 1
2 6 4 4 4 2


Högborg Nivå 3+4 3 9 6 6 6 3


4 12 8 8 8 4


Högborg Nivå 5+6 5 15 10 10 10 5


6 18 12 12 12 7


Högborg Nivå 7+8 7 21 14 14 14 9


8 24 16 18 16 11


Högborg Nivå 9+10 9 27 18 22 18 13


10 30 20 25 20 15Högborg Fördelar

Högborgar har följande, permanenta fördelar:

  • Väsentligt fler farmplatser än normala byar.
  • Mycket större Förrådskapacitet. Dessa resurser kan möjligen plundras, om världsinställningarna tillåtet det.
  • En 100 % boost för rekryteringshastigheter, jämfört med vanliga byar.
  • Varje nivå på en Högborg ökar varaktigheten av Stamfärdigheterna med 10 % upp till totalt 100 %.

Sänka nivån på en Högborg belönar stammen med:

  • Gratis mynt till alla stammedlemmar. Antalet mynt beror på mängden byar stammen har och nivån på Högborgen som attackerades.
  • En ytterligare, tillfällig +100 % boost på rekryteringshastigheten när en fientlig Högborg sänks med en eller flera nivåer.


Attackera en Högborg

Attacker på högborgar fungerar i stort likadant som på vanliga byar men det finns tre viktiga skillnader:

  • När man attackerar en högborg kan bara muren och Högkvarteret vara mål för belägringsvapen.
  • Högborgare kan bli förstörda (se nedan), inte adlade. När en högborg sänks till nivå 0, blir det en byggplats igen. Om inte resurserna som krävs för att bygga upp den kommer in i tid blir den borttagen från kartan.
  • Högborgare använder ett nytt system som kallas Mod.


Mod

Attacker från eller till en högborg använder Mod, som fungerar på ett sätt som liknar moralsystemet, även om världens inställningar inte skulle använda detta. Modberäkningen påverkar attackens styrka, och beräknas när ett kommando skickas till eller ifrån en högborg. Det beräknas baserat på stam/spelare poäng. Att lämna eller gå med i en stam påverkar inte värdet för Mod. Effekten av Mod har ett minimum värde på 20 % och ett maximum värde på 150 %.

Reparera Muren

En högborgs mur fungerar precis som muren i en vanlig by, men hertigar och baroner kan bara reparera dem, inte bygga dem. Murar kan bara repareras upp till maximal nivå för högborgens aktuella nivå.


Sänka en Högborgs nivå

Attackera Högkvarteret kan leda till att nivån på högborgen sänks eftersom de är direkt sammankopplade. För att avgöra nivån på högborgen måste högkvarteret ha exakt värdet för denna nivå (avrundat neråt). Till exempel: Om en högborg i nivå 8 (Högkvarter nivå 24) attackeras och nivån på Högkvarteret sänkt till nivå 23, kommer högborgens nivå att sjunka till nivå 7 och därmed Högkvarterets nivå till 21. Vilket alltså innebär att Högkvarteret kan sänkas med 3 nivåer per attack men högborgens nivå sänks bara med 1.