FAQ

Från Tribalwars Wiki SE
Hoppa till navigering

Tillbaka till Huvudsida.


Allmän information om trupper, moral och att adla byar.

Hur gör jag en armé?

För att skapa en armé så måste du uppgradera Högkvarter upp till nivå 3. När ditt Högkvarter är på nivå 3 så kan du bygga en Barrack och börja träna Spjutmän. Därifrån kan du uppgradera ditt Högkvarter till nivå 5, vilket gör att du får möjligheten till att bygga en smedja. Med smedjan så kan du forska fram tekniknivåer för att skapa Svärdsmän och andra enheter. Bygg smedjan till nivå 2 så får du möjligheten att forska fram Yxmän. Därifrån kan du uppgradera din Smedja och Högkvarter till nivå 5, detta ger dig möjligheten att forska fram Bågskyttar.(Detta är ej nödvändigt på världar som inte har Bågskyttar.) Efter att du har forskat fram Svärdsmän, Yxmän och Bågskyttar så har du tillgång till alla dina infanteri trupper och kommer kunna skapa ett en effektiv armé med inriktning på antingen offensiv, defensiv eller både och. Detta är en smaksak där båda sidor kan ge fördelar och nackdelar.

Hur uppgraderar jag mina trupper?

Antingen så kan du uppgradera alla dina trupper eller välja att uppgradera några till max. Det finns 3 typer av inställningar som kan finnas på en värld.

- Den första typen av Smedja inställningar är ett 3-stegs system. Varje enhet kan uppgraderas högst 3 nivåer och varje by kan endast ha 15 forskningsnivåer aktiva samtidigt. Om du vill uppgradera en nivå på en enhet och du har 15 nivåer utforskade så måste du nedgradera en nivå på en av dina enheter för att kunna få plats med den nya nivån på den enhet som du vill uppgradera.

- Den andra typen av Smedja inställningar är att du kan uppgradera varje enhet 10 gånger och det finns ingen gräns på många aktiva nivåer du kan ha i varje by som i 3-stegs systemet. Denna inställning är dock ovanlig.

- Den tredje typen av Smedja inställning är att du endast behöver utforska varje enhet en gång för att kunna träna dom. Enheter på dessa världar kan inte uppgraderas utan det är en nivå som gäller. Finns heller ingen gräns på hur många enheter du kan utforska.

Vad innebär support?

Support är i grunden att hjälpa en annan spelare, oftast med trupper. De två vanligaste sätten att ge support till en spelare är:

Offensive support - När en spelare koordinatornat attackerar med en annan spelare, i syfte med att hjälpa att döda soldater eller att adla en spelares by(ar).

Defensiv Support - När en spelare skickar trupper direkt till spelaren med hjälp av "Assistans"-knappen. Dessa trupper kommer sedan hjälpa till att försvara byn mot inkommande attacker, tills supporten skickas tillbaka eller att ägaren till trupperna drar hem dem.

Andra former av support, eller hjälp kan innebära: Diplomatisk hjälp med att lösa en situation utan att angripa varandra.

Kontoövervakning - Hjälp en spelare genom att övervaka han/hons konto medan de är borta. Detta kan vara riskfyllt så låt bara personer du litar på, att övervaka ditt konto eftersom övervakaren har full kontroll över dina trupper!

Hur länge kommer mina trupper att stanna i byn som jag skickade dem till?

Dina trupper blir kvar i byn tills:

- Ägaren av byn som trupperna hjälper skickar tillbaka dem till byn de kom ifrån.

- Ägaren av trupperna drar tillbaka dem hem till hans by.

Hur drar jag tillbaka assisterande trupper?

För att dra tillbaka dina trupper från en annan by så går du in på Samlingsplatsen i byn från vilken du skickade trupperna. Klicka på "Trupper" till vänster. Här ser du om någon annan assisterar din by, samt trupper från byn som assisterar andra. Här kan du dra tillbaka delar av de assisterande trupperna eller alla.

Varför kan jag inte kontrollera andras trupper som spelare har skickat till mig?

Du kan endast kontrollera soldater som tillhör dig. Du är deras "ledare" och endast du kan ge order till dem. Med dina trupper kan du Attackera en annan by eller Assistera en annan by genom att klicka på respektive knappar i Samlingsplatsen i byn. Du kan även dra tillbaka dina trupper när de har skickats till en annan by och har kommit dit. Du kan avbryta attacken eller supporten du har skickat. Det finns dock en tidgräns, beroende på den värld som du spelar. Det enda sättet som du kan styra någon annans trupper är genom att skicka tillbaka trupperna du har i byn.

Om jag skickar support till en by och sen attackerar den, kommer mina trupper att slåss mot varandra?

Ja, om du skickar support till en by och sedan attackerar den, kommer dina trupper att slåss mot varandra.

Hur långt kan jag attackera för att plundra resurser?

Du kan attackera spelare så långt bort som du vill. Men om syftet med attacken är att samla resurser, allmänt känd som "farma", kan det vara i angriparens bästa intresse, att attackera byar i närheten, att maximera antalet attacker vilket genererar mer resurser.

Vad är lycka?

Lycka är ett antal slumpvis utvalda nummer. De kan vara positiva eller negativa, och kan variera från -25% till +25%. Om lyckan är -25% i en strid, kommer dina trupper vara -25% svagare, likadant om dina trupper är +25% i en strid, kommer dina trupper vara +25% starkare. Lycka kan inte påverkas på något sätt.

Om en attack har - i lycka, kommer nästa attack att ha + i lycka?

Nej, det är helt slumpmässigt.

Kan jag attackera/adla en övergiven/barbar by?

Ja. Allt du kan göra med en spelares by kan du göra med en barbar by, förutom att kommunicera med den.

Varför kan jag inte göra något med trupperna som jag använde för att adla en by?

Trupperna du skickar med för att adla en by är med för supporta byn tills du väljer att hämta hem dem till deras ursprungliga by.

Vad händer när min by blir adlad?

När din by blir adlad, förlorar du alla trupper som tillhörde den och du är kvar för att kontrollera dina kvarvarande byar. Om din sista by blir adlad så får du en ny by och får börja ute i "Rimmen"

När du får en ny by i "Rimmen", får du nybörjarskydd igen?

Ja. Du får nybörjarskydd som är samma som första gången, men nybörjarskyddet kan variera från värld till värld.

Vad händer om en spelare skickar support till mig och överger sin by?

Om någon hjälper dig med support och överger sin/sina byar, kommer deras trupper att vara kvar i dina byar tills den övergivna byn blir adlad eller du skickar tillbaka trupperna.

Om jag skickar en attack med mer än 1 adelsman, kommer lojaliteten att sjunka mer än vanligt?

Om du gör en attack med mer än 1 adelsman, kommer det att fungera som om bara en adelsman har skickats. Om du vill att alla tre adelsmän ska minska lojaliteten i byn måste du skicka dem i tre separata attacker.

Kan jag speja en fienders teknologier i deras smedjor?

Nej, du kan bara speja en fiendes resurser, byggnads nivåer och trupper i och utanför en by. Detta beror också på framgång för attacken, vad som är tillåtet i världen, och i vissa fall nivån på dina spejare.

När jag adlar en by, vad händer med min adelsman?

När du adlar en by, så blir adelsmannen som tar byn till 0 eller mindre lojalitet byns "kung". När detta händer förlorar du adelsmannen och kan inte använda honom längre. När adelsmannen tar över byn, höjs lojaliteten i byn automatiskt upp till 25.

När jag är utloggad, kan andra spelare attackera mig?

Ja, det kan de. Om du har någon du litar på som spelar på samma värld kan du sätta dem som kontoövervakare när du är otillgänglig.

Vad är moral? Varför har jag lägre moral om jag attackerar vissa spelare?

Moral är Tribalwars sätt att ge svagare spelare en chans mot starkare spelare. När en stark spelare attackerar en svag spelare så får den starkare spelarens trupper sämre attackstyrka. Om en angripare har 50% moral mot en fiende spelare kommer trupperna att kämpa med 50% styrka. Om en angripare har 30% moral kommer trupperna att kämpa med 30% styrka. En spelare måste ha mindre än en fjärdedel av dina poäng för att du ska drabbas av en moral straff.

Om jag spejar en spelares by, får spelaren reda på detta?

Ja, om du spejar en spelare kommer han/hon att få en rapport. De försvarande spejarna kommer att försöka döda de attackerande spejarna. Ju fler spejare du skickar, desto mer sannolikt är det en del kommer att överleva så att du kan få en rapport på byn du har försökt speja. Om alla dina spejare dödas i försöket att speja en spelares by får du ingen rapport.

Vad innebär det att farma?

Att farma innebär att plundra en annan by på resurser.

Diverse saker

Saker som inte täcks ovan.

Vad är en barbarby?

En barbar by är en by som inte kontrolleras av någon spelare, antingen så har systemet genererat fram den eller så har spelaren som ägde den, tagit bort sitt konto eller blivit avstängd permanent från spelet. Barbar byar producerar inte trupper på egen hand.

Vad menas med hastighet?

Spel hastigheten avgör hur snabbt världen utvecklas. Om en värld har en spel hastighet på 1, som är den ursprungliga hastigheten kommer dina resurser på nivå 30 generera 2400 per timme. Om en värld har en spel hastighet på 2, kommer allt att gå dubbelt så snabbt som det skulle på en värld med en hastighet på 1.

Varför fortsätter jag att förlora strider?

Om du förlorar de mesta av dina strider, är det förmodligen på grund av ett fel i din taktik. Till exempel, om du attackerar en by med Spjutmän som främst används för att försvara eller farma, finns det en mycket stor chans att du kommer att förlora kampen snarare än om du gjort en armé av Yxmän vars syfte är att döda trupper. Läs Taktik delen av wikin om du fortfarande har problem att förstå vad det är som du gör fel.

Är det möjligt att sluta på en värld utan att vänta 2 veckor?

Ja, klicka på Inställningar på huvudmenyn och välj "Ta bort konto". Ange ditt lösenord och klicka Ok, detta märker kontot för radering. Inom 5 dagar så kommer kontot att vara borttaget. Detta tar inte ditt konto från alla spelvärldar, bara på just den världen.

Till exempel, om du spelar på världarna 2 och 6 och du har tagit bort ditt konto på värld 2 så kommer ditt konto på värld 6 att förbli opåverkat. När du har ställt ditt konto för borttagning så får du inte skapa ett nytt konto på samma värld förrän ditt gamla konto är helt borttaget.

Vad är för-registrering?

För-registrering låter dig förhandsregistrera dig på en värld så du reserverar en plats bland de första som kommer finnas på världen när den öppnar. Du kan dessutom bjuda in vänner i din närhet, eller själv bli inbjuden. Du ser även en (inte komplett) lista över före detta stammedlemmar på andra världar, för att hjälpa dig komma på vilka du vill bjuda in. Informationen är bara en uppskattning och kommer inte visa några av dina aktuella stammedlemmar.

Hur kommer jag åt det?

Så snart en värld har öppnat för för-registrering, hittar du det genom att bara logga in. Där kommer då finnas en knapp där du väljer vilken värld du vill för-registrera dig på.

Hur bjuder jag in någon?

När du är på skärmen för för-registrering kan du bjuda in gamla vänner och stammedlemmar genom att klicka på inbjudningslänken sidan om deras namn. Alternativt kan du skriva deras namn i fältet för användarnamn och skicka en inbjudan även om de inte dyker upp i listan.

Hur nära mina vänner kommer jag hamna?

Det bästa är att inte bjuda in för många vänner. Bjuder du in fler, kommer de sluta spridas ut i en spiral runt din by, och istället forma en cirkel runt dig. Vi råder dig att tänka efter väldigt noga hur nära du verkligen vill ha dina vänner, och istället dela upp inbjudningarna inom gruppen för bästa resultat.

Hur fungerar det?

När du för-registrerat dig på en värld, kommer din by skapas direkt när världen öppnar. Den existerar alltså inte innan världen startar utan placeras ut vid start.

Kan jag välja väderstreck?

Nej. Din by placeras på världen utan att du har möjlighet att välja väderstreck. Observera dock att föremålet "Flytta by" som finns i Lagret går att flytta byn med.


Kan jag...

... tacka nej till inbjudningar?

Ja, du kan välja att inte acceptera en inbjudan.

... dra tillbaka min inbjudan?

Ja.

... radera min för-registrering om jag ångrar mig?

Nej

... åter registrera mig efter att världen öppnat?

Nej