Från Tribalwars Wiki SE
Hoppa till: navigering, sök

Här kan du hitta en lista med termer och förkortningar som används i spelet. Observera att denna sida är mest användbar för de spelare som har börjat lära sig spelet. Börja med att läsa igenom resten av hjälpen så att du får en bra uppfattning om hur spelet går till.

#ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVWXY ZÅÄÖ

#

 • 24/7 konto: Ett konto som spelas 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Vanligtvis genom att flera spelare spelar på samma konto, så kallat "CO-spelande".

A

 • Akademi stam: En andra stam som har skapats av "huvud" stammen, där nya spelare kan gå med för att lära sig spelet eller om det inte finns plats i huvud stammen.
 • Aktivitetskontroll: Oftast i form av en tråd i stamforumet där ledaren/ledarna i stammen kommer begära att alla spelare i stammen skriver under i tråden, oftast med sitt användarnamn. En annan metod är att ledaren/ledarna skickar ut ett massmeddelande till alla spelare som de sen får svara på.

B

 • Backtracking: En In-Game teknik där spelare A räknar ut när spelare B´s trupper kommer att återvända till spelare B´s by efter en attack. Spelare A skickar en attack som landar precis efter spelare B´s trupper har kommit tillbaka till sin by som slår ut trupperna. Detta görs oftast mellan två spelare, en attackerar, den andra duckar och backtrackar. Dock så kan alla backtracka en spelare så länge de vet tiden när spelarens trupper återvänder till sin by.
 • Bannad: När en spelare bryter mot någon regel så stängs de av från spelet vilket gör att de inte kan spela. Det är mot reglerna att diskutera avstängningar på allmänna forumet. Avstängningar ska endast tas genom support systemet.
 • Barbarby: Byar som inte har någon ägare. Dessa är bra att farma då de oftast inte innehåller några trupper vilket gör att man inte förlorar något.
 • BB-koder: Koder som kan hjälpa dig att ändra utseendet på dina texter, eller hjälpa dig att sätta in länkar, bilder eller citat i ett inlägg. Se BB-koder
 • Bonus byar: Endast på vissa världar då det är en special inställning. "Bonusen" är att byar har speciella egenskaper, som extra farmplats i farmen, snabbare resursproduktion, mer resursproduktion, större förrådskapacitet osv. De är en del av en värld från början och ägs inte av någon spelare innan de blir adlade.
 • Bot kontroll: En kontroll som görs för att kontrollera att det är en människa som spelar på kontot och inte en otillåten bot eller annat verktyg.
 • Bugg: En "bugg" är en term för ett fel i TW systemet.
 • Börja om: När en spelare börjar om i spelet så lämnar han/hon sin nuvarande by för att starta en ny. Att börja om är endast möjligt om man har en by.

C

 • CO-spelare: Två eller fler spelare som spelar på samma konto, ofta uppdelat så att de täcker alla 24 timmar på ett dygn.

D

 • Delade forum: En In-Game funktion som kan användas av två eller flera stammar samtidigt. Går ut på att man skapar ett gemensamt forum där spelare från flera stammar kan kommunicera.
 • Duckning: En In-Game teknik som går till så att spelaren som är under anfall skickar ut sina trupper från sin by precis innan attacken landar, vilket gör att inga trupper förloras.
 • Deffh*ra: En spelare som bygger massor av försvarstrupper men väldigt få offensiva trupper.

E

 • Ego: Hur mycket en spelare tänker på sig själv, vilket inte är det bästa i TribalWars.

F

 • Flykting: En spelare som har lämnat sin stam under pågående krig och letar efter en ny stam som kan ge beskydd.
 • Forskning: Finns olika forskningssystem som kan finns på världar. För mer information, se Forsknings system
 • Förlama: Detta betyder att man "katar" (Man förstör byggnader med hjälp av katapulter) ner viktiga byggnader i spelares byar vilket gör att deras tillväxt i trupper och poäng minskas kraftigt. Vilka byggnader som gör mest skada att kata ner beror på i vilket stadie världen är, Early-game, Mid-game eller Late-game.
 • (Epic) Fail: En fras som används när folk misslyckas med något eller gör bort sig. T.ex. en dålig attack eller ett konstigt forums inlägg.
 • Fejk: En In-Game teknik där en spelare skickar en "fejk attack" mot en annan spelare, innehåller oftast en ensam yxman eller murbräcka. Används mycket i krig för att förvirra fiender.
 • Familjestam: En familjestam är en stam som har flera "grenar", dvs flera stammar som är förenad som en enda stam. De spelar tillsammans med samma mål, till skillnad från allianser som kan hjälpa varandra då och då men oftast har sina egna planer. Familjestammar inkluderar systerstammar, akademistammar osv.
 • Farma: Spelare som skickar ut sina trupper mot flera olika byar, både spelarbyar och barbarbyar för att plundra resurser.
 • Farm forming/shaping: Detta händer i världar med växande barbarbyar. När de slutar växa vid en viss punkt, katta ner allt du inte behöver i dina farmer så att resursfälten och förråden kan växa till högre nivåer.
 • Frihandel: Betyder att man kan skicka resurser till andra spelare in game via marknaden, utan att behöva byta något tillbaka.

G

 • Ge bort: Tillåta en annan spelare att adla dina byar utan att kriga. Görs genom att man skickar bort trupperna från sina byar.
 • Gråbyar: Grå byar på kartan. Detta inkluderar övergivna spelarbyar, barbarbyar och bonusbyar.
 • Guider: Guider är för det mesta skrivna av erfarna spelare, och innehåller allt från strategier i början av spelet till hur man ska vinna världen.

H

 • TK: Tungt kavalleri
 • TribalHugs: Ett ord som används på stammar som skaffar så många allianser som möjligt för att undvika konflikter.

I

 • IAP: Ingen-Aggressions-Pakt. Skapas mellan stammar och är ett bevis på att de har fred. Kan även finnas mellan två spelare.
 • IG: In Game.
 • IGM: In Game meddelande.
 • IGN: In Game Nick.
 • IRL: I verkliga livet.
 • Inaktivitet: En spelare som inte har loggat in på sitt konto på länge.
 • Inbjudan: Stammar skickar inbjudningar till spelare och om/när dessa är accepterade så går spelaren automatiskt med i stammen. Om du redan är medlem i en stam så måste du lämna din stam för att se dina inbjudningar.

J

K

 • K: Förkortning för "kontinent", exempel K45.
 • Kickad: Term för när en spelare blir avlägsnad från sin stam.
 • Kata vågor: Eftersom katapulter är mer effektiva i små antal så är det bättre att skicka dem i tåg/vågor för att sen skicka en stor attack.
 • Kluster (stam): En stam som har många spelare i närheten av varandra.
 • Kluster (byar): En samling byar (stams/spelares) som ligger nära varandra.
 • Kontinent: Sektionen som en by är i på kartan. Se Kartan
 • Koordinater: Positionen en by har på kartan, tex 475|724.
 • Kärnan: De fyra innersta kontinenterna på kartan. K44, K45, K54 och K55.
 • Konto koll: Utförs ibland av stamledare. Det fungerar så att stamledaren/stamledarna begär KÖ för spelarens/spelarnas konto för att kolla upp truppantal, byggnivåer, forskningsnivåer osv. Det är vanligt att man får göra när man ska gå med i en ny stam.
 • Kontoövervakning/KÖ: Låter en annan spelare få kontroll över ditt konto genom funktionen för kontoövervakning som finns i spelet. Denna funktion är bra att använda om du ska resa bort eller inte har möjlighet att logga in på ditt konto.
 • Krigshandling: Saker som spelare kan göra mot spelare i andra stammar som kan leda till krig mellan stammarna. Typiska krigshandlingar kan vara: speja spelare i andra stammar, bjuda in spelare från andra stammar, attackera spelare i andra stammar osv.

L

 • LK: Lätt kavalleri.
 • Lojalitet (stam): Viljan att stanna kvar hos din stam under krig
 • Lojalitet (by): Byns lojalitet visas när den håller på att erövras. Se: Stridssystemet

M

 • Malus: En negativ bonus, motsatsen till bonus.
 • Merge (stam): Två stammar som bestämmer sig för att slå sig samman till en stam.
 • Merge (konto): När två spelare bestämmer sig för att slå ihop sina konton och spela på ett tillsammans.
 • Moral: Ett försvar för mindre spelare. Se Moral.
 • MS: Millisekund.
 • Multikonto: Ett regelbrott genom att man har mer än ett konto på samma värld.

N

 • Nollning: Görs genom att man tar samtliga byar för en spelare och den då får starta om i rimmen.
 • Newb: En spelare som är ny i spelet.
 • Noob: En spelare som inte ser lovande ut spelmässigt. Kan antingen vara en ny eller gammal spelare.
 • Nuke: En stor offensiv arme. En nuke är alla trupper du kan få ut av en nivå 30 farm och används i syfte att döda motståndarens trupper.
 • Nybörjarskydd: De första dagarna efter att en spelare går med i en värld kan ingen attackera dem. Längden av nybörjarskyddet varierar från värld till värld.

O

 • OBA: Opponenter besegrade som anfallare. Avser en spelares OBA rankning, vilket ger en bild på hur mycket trupper en spelare har dödat genom att attackera andra spelare.
 • OBF: Opponenter besegrade som försvarare. Avser en spelares OBF rankning, vilket ger en bild på hur mycket trupper en spelare har dödat genom att ha försvarat sig mot attacker.
 • OP: Orginal post / Orginal avsändare - beror på sammanhanget
 • OT: Off Topic / On Topic - beror på sammanhanget

P

 • PA: Personlig Allians.
 • Paket: En världsinställning som avgör hur Adelsmän produceras. Se Paket.
 • Pally: Paladin.
 • PNP: Politik och propaganda.
 • Poäng H*ra: En spelare som bara fokuserar på att få så mycket poäng som möjligt istället för trupper.
 • Post: Ett inlägg i ett forum.
 • Premade: En stam som skapas innan en värld öppnar. Oftast med spelare med erfarenhet som kan strategier i spelet.
 • Pushing (tillåtet): När en stam skickar resurser till en av sina medlemmar som ligger i rimmen. Spelaren har kanske startat om och behöver då hjälp för att snabbt komma upp på fötter igen.
 • Push konto (ej tillåtet): När en spelare på ett sätt som bryter mot reglerna skaffar sig själv fördelar. Det gäller resursförflyttningar från ett mindre konto till ett större t.ex.
 • Premh*ra: När en spelare använder väldigt mycket premium poäng för att boosta sitt spelkonto.

Q

R

 • Rankning: Bestäms huvudsakligen av antalet poäng en spelare har. Varje spelare har en poängrankning, en kontinentrankning, en OBArankning, en OBFrankning och en kombinerad OBA/OBF rankning.
 • Ress: Resurser. Tex. trä, lera, järn.
 • Rensa: Betyder att man rensar/dödar alla trupper i en motståndares by/byar.
 • Re-take: Är en In-Game teknik som går ut på att man tar tillbaks en förlorad by, oftast omedelbart efter man förlorar den så att din fiende får in så lite deff trupper som möjligt.
 • Rimmen: Ytterkanten av kartan, rimmen växer alltid.
 • Rim stam: En stam som skapas i rimmen.
 • Rusa : Spelare som rusar mot uppsatta mål, oftast mål som finns allmänna forumet - milstolpar.

S

 • Stamhoppning: En eller flera spelare som hoppar mellan olika stammar mycket ofta.
 • Snubbeltråd: Ett system som går ut på att en stam skickar trupper som försvar till en eller flera av sina medlemmar, för att få en förvarning om någon av dessa blir attackerade.
 • Skript: Skript är javaskript som kan hjälpa dig i ditt spelande. För att använda skript måste du ha ett aktivt premiumkonto, och skripten sparade på din snabbmeny. Skript kan oftast hittas på allmänna forumet.
 • Sims / Sim City: En term som används på spelare som är mer intresserade av att bygga upp sina byar t.ex än att involvera sig i krig som TW går ut på.
 • Solospelare: En spelare som väljer att spela ensam istället för att gå med i en stam.
 • Spiking: En In-Game teknik som går ut på att spelare skickar svärdsmän (oftast) och/eller sin paladin för att deffa barbarbyar. Detta gör att spelare som ska farma barbarbyarna förlorar sina trupper.
 • Spion: En spelare som går med i en stam för att stjäla information till en annan stam. Används mycket i krig.
 • ST: Server tid.
 • STW: Speed Tribal Wars.
 • Stacka: En In-Game teknik som går ut på att medlemmar ur en stam skickar massa försvarstrupper till en viss spelare, för att se till så att han är uppdeffad mot inkommande attacker.
 • Stats: Statistik.
 • Självmordstrupper: En In-Game som går ut på att man skickar mycket av sina trupper mot en spelare för att bli av med dem.
 • Support: Alla trupper som spelare A skickar till spelare B för att hjälpa till mot en inkommande attack kallas för "support".
 • Snabbmeny: Detta är ett verktyg som endast är tillgängligt för premium användare. Det är menyn under huvudmenyn (Huvudmenyn är den där "Inställningar", "Översikter" etc alternativen finns) som låter dig göra en genväg till en specifik byggnad. Snabbmenyn kan redigeras precis hur du vill och kan användas för att lägga in olika skript som kan hjälpa dig i istället. Tänk på att bara lägga in tillåtna skript. Är du osäker om ett skript, kontakta supporten.
 • Snipa/snajpa: att man lyckas bryta med assistans in i ett planerat mönster av attacker.

T

 • Tåg: En serie av attacker som skickas i snabb följd, innehåller för det mesta adelsmän vilket kallas för ett "adelståg".
 • Troll: Används för att beskriva spelare som spenderar tid på forumen för att posta irrelevanta, kontroversiella eller off topic inlägg.

U

 • Utspridda: Betyder att stammedlemmar ur en stam är väldigt utspridda på kartan.

V

 • Volontärer: En spelare som har erbjudit sig att volontärarbeta för spelet, detta genom att moderera ett forum eller administrera en värld oftast.
 • Vapensköld: Bild som används på en stams eller spelares profil
 • Vit vägg: stapling i en by med spejare så de förhindrar fienden från att få information om byn den anfaller.

W

 • W: Förkortning för värld.

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

 • Övervaka: En In-Game teknik där spelare håller koll på andra spelare genom att kontrollera deras poäng. Detta kan hjälpa dem att se vilka som är aktiva och växer.