Paladins Färdigheter

Från Tribalwars Wiki SE
Hoppa till navigering

Det nya paladinsystemet handlar mycket om valmöjligheter!

Du kommer inte bara kunna rekrytera fler paladins, utan även få dem att gå upp i nivå (levla upp) och specialisera dem för både vad du behöver på slagfältet och i dina byar! Det kommer gynna ditt sätt att spela, och hjälpa dig bygga upp ditt imperium så välj en bra strategi för dina paladins!

Paladinen

Du börjar med 1 paladin, men så fort ditt imperium börjar växa kommer du till slut kunna ha så många som 10 paladins. För varje antal bynivåer du passerar kommer du kunna låsa upp en ny plats för paladins.

Du kan rekrytera en ny paladin vid följande antal byar: 1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 35 / 50 / 65 / 80 / 100

Paladinsoverview.png

Varje paladin kan, och måste gå upp i nivå individuellt och därefter tränad i ett av tre färdighetsträd. Du kommer använda Färdighetsböcker för att göra detta.

Att gå upp i nivå

Du kan gå upp i nivå med din paladin på 4 olika sätt, som förklaras nedan. Maximal nivå på en paladin är 30. Varje gång din paladin når en ny nivå får du en Färdighetsbok. Färdighetsböckerna kan användas för att öka din paladins färdigheter. Notera att du bara får 30 Färdighetsböcker per paladin, så se till att du fördelar dem klokt över färdighetsträdet!

Bookrow.png

I översikten finns en Erfarenhetsmätare som visar hur mycket XP som behövs för att din nuvarande paladin ska nå nästa nivå. Din paladin kan få Erfarenhet på flera olika sätt:

Attackera

En paladin kan få Erfarenhet genom att personligen leda en attack i strid. Mängden erfarenhet man får beror på antalet försvarande trupper som besegras. Din paladin får ingen erfarenhet av att attackera dig själv.

Försvar

En paladin kan få Erfarenhet genom att personligen försvara dina byar. Mängden erfarenhet man får beror på antalet attackerande trupper som besegras. Din paladin får ingen erfarenhet av försvara mot dina egna trupper.

Assistera

En paladin kan få Erfarenhet genom att personligen assistera andra spelares byar. Mängden erfarenhet man får beror på tiden man assisterar, den totala mängden av dina trupper i den assisterade byn och mängden attackerande trupper som besegras här. Erfarenhet delas ut på daglig bas, när din paladin strider och när mängden assistans ändras. Din paladin får ingen erfarenhet av att försvara mot dina egna trupper.

Övervaka konstruktioner

En paladin kan övervaka konstruktionerna i dina egna byar. Erfarenhet delas ut om paladinen är närvarande när konstruktionen startade och stannar tills den är färdigställd. Mängden erfarenhet beror på byggnadens kostnad.

Träna för XP

En paladin kan genomgå specialträning för att få erfarenhetspoäng. Under träningen är paladinen inte tillgänglig för strid och ger inga bonusar. Om hans hemby blir adlad under träningen kommer han dö, och får inte fördelarna han tränade för.


Färdighetsträd

Det finns 12 olika färdigheter att lära sig, och varje färdighet har 4 nivåer (48 nivåer totalt), färdigheter delas upp på tre olika träd och fyra olika klasser du kan gå upp i nivå på. För att låsa upp nästa klass, måste din paladin nå någon av de följande nivåerna:

 • Färdighet Klass 1 -> Paladin måste nå nivå 1 för att låsa upp
 • Färdighet Klass 2 -> Paladin måste nå nivå 8 för att låsa upp
 • Färdighet Klass 3 -> Paladin måste nå nivå 16 för att låsa upp
 • Färdighet Klass 4 -> Paladin måste nå nivå 24 för att låsa upp


Offensivt

 • Laddar: Attacker där paladinen deltar, boostar medföljande yxmäns styrka. (med respektive 5/10/15/30%)
 • Ridning: Attacker där paladinen deltar, boostar medföljande lätt kavalleris styrka. (med respektive 5/10/15/30%)
 • Förstörelse: Attacker där paladinen deltar, boostar medföljande katapulter så de gör större skada på byggnader. (med respektive 5/10/15/30%)
 • Ramma: Attacker där paladinen deltar, boostar medföljande murbräckor så de är mer effektiva mot muren. (med respektive 5/10/15/30%)


Defensivt

 • Fäktning: Förbättrar svärdsmännens försvar i byn där paladinen är stationerad. (med respektive 5/10/15/30%)
 • Falang: Förbättrar spjutmännens försvar i byn där paladinen är stationerad. (med respektive 5/10/15/30%)
 • Befästning: Byggnader är mindre känsliga för belägringsvapen i byn där paladinen är stationerad. (med respektive 10/20/30/50%)
 • Kokande olja: Ökar murens effektivitet i byn där paladinen är stationerad. (med respektive 3/6/9/15%)


By

 • Motivation: Förbättra resursproduktionen i byn där paladinen är stationerad. (med respektive 3/6/9/15%)
 • Arkitektur: Konstruera byggnader snabbare i byn där paladinen är stationerad. (med respektive 3/6/9/15%)
 • Instruktion: Rekrytera enheter snabbare i byn där paladinen är stationerad. (med respektive 3/6/9/15%)
 • Övertalning: Förbättrar adelsmännens effektivitet från byn där paladinen är stationerad. (Paladinen måste vara i den attackerande byn när attacken landar, inte med den attackerande armén.) (med respektive +2 / +4 / +6 / + 10 lojalitetssänkning)


Du kommer förbruka Färdighetsböcker för att uppgradera ditt färdighetsträd. Du kan använda färdighetsböcker på två olika sätt: antingen genom att klicka på en klass i färdighetsträdet, eller genom att klicka på färdighetsboken du vill använda direkt i ditt lager.


Bok i lager.png

Skilltree.png

Om-specialisering

Du kan om-specialisera din paladin. Detta återställer alla använda färdighetsböcker och färdighetspoäng och du kommer kunna fördela dem igen som du vill. Detta kommer dock kosta dig premiumpoäng, så det är bättre att tänka till och använda en god strategi från början!

Förflytta

Du kan förflytta din paladin till en annan by, om denna by har en staty och tillräckligt med plats i farmen. Att förflytta kräver en specifik mängd tid. När paladinen väl är förflyttad följer alla effekter han har med och aktiveras i hans nya hemby.

Återupplivning

Om din paladin dör i strid kan du återuppliva den vid din staty, det tar 6 timmar vid världshastighet 1. Tiden kan halveras genom att använda premiumpoäng. När din paladin dött, kommer alla effekter han har att dö med honom, så skydda honom väl!


För information om böckerna som föremål, titta på sidan Paladin böcker