Kontohanterare

Från Tribalwars Wiki SE
Version från den 10 september 2019 kl. 11.30 av SuperNova (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering

Kontohanteraren är ett extra tillägg till premiumkontot designat att hjälpa dig att hantera dina byar när du har ett större konto. Hur många byar som krävs för att kunna aktivera Kontohanteraren varierar beroende på världens inställningar dock vanligtvis mellan 2 och 5 byar.

Du kan aktivera Kontohanteraren genom att använda premiumpoäng. För att göra det klickar du på Premium menyn inne i spelet och går till Kontohanterare.


Översikt

Kontohanterarens överblick ger dig med information om din Kontohanterares status och vad den gör för tillfället. Varje ruta innehåller information om olika delar av din Kontohanterare, och du kan klicka och flytta dem på skärmen för att sätta dem i den ordningen du vill.

Spanner icon.png

Genom att klicka på verktygsikonen där den uppenbarar sig i det översta vänstra hörnet av de rutor du tillåter justeras

Senaste Plundrare

Overview plunder.png

Detta kan användas tillsammans med Farmassistenten, för att enkelt kunna skicka attacker till nyligen plundrade byar. Den visar barbarbyar som du nyligen attackerat och plundrat resurser ifrån.

För mer information om A, B och C ikonerna, var god och se Farmassistens hjälpen.

Byöversikt

Overview village.png

I byöversikt panelen finns det färgade prickar som indikerar statusen på din trupphanterare, byhanterare och marknadshanterare. En grön prick indikerar att hanteraren är aktiv på den byn. En grå prick visar att inga arbetsuppgifter är planerade, och en gul prick indikerar att byn hanteras, men för tillfället är pausad.

Genom att klicka på en grön eller gul prick kommer du att pausa/starta hanteraren för en by, och att klicka på en grå prick kommer ta dig till en relevant kontothanterarskärm för den byn.

Kontsruktionsmallar

Overview template.png

Sektionen för konstruktionsmallar ger dig överblick på alla dina Byhanterar mallar.

Du kan se antalet byar som är tilldelade varje mall, hur många av byarna som är pausade och antalet byggnadsuppgraderingar som redan är köade.

Varningar och Rekommendationer

Overview warning.png

Om din farm är vid full kapacitet eller ditt lager är fullt, till exempel, så kommer du att bli notifierad här.

Tillkännagivanden

I skärmen för tillkännagivanden kan du välja om kontohanteraren ska sända dig ett mail när du får inkommande attacker. För att aktivera attack tillkännagivanden, klicka i rutan som säger Aktivera attack tillkännagivanden. Detta tillåter dig att specificera dina inställningar lite mer i denna sektion.

Attack notifications.png

Denna inställning är delad i två sektioner.

Hur ofta vill du få tillkännagivanden?

Första delen av formuläret hanterar villkoren om när och hur du vill få Email tillkännagivanden om attacker.

Efter varje ny attack Du kommer bli notifierar när dina inkommande stiger från 0 till 1.
Efter varje (XX) inkommande attacker Du kommer att få notifikation varje gång detta antalet (XX) nya attacker skickas på din by/byar.
Notifiera mig varje (XX) timme(ar) Du kommer bara få notifikationer per (XX) specificerade timmar.
Notifiera mig bara när jag inte är inloggad Om ikryssad så kommer du bara att få notifikationer när du inte är inloggad eller när ditt konto är stillastående.

Hur borde attackerna grupperas?

Denna delen av formuläret hanterar vad du vill se när du får ett tillkännagivande om attacker.

Gruppera inte attacker Attacker kommer att visas i ordning, utan gruppering.
Gruppera attacker enligt anfallare Attacker kommer att visas enligt namnet på anfallaren.
Gruppera attacker efter målby Attacker kommer bli grupperade enligt vilken by som är måltavla.
Visa endast (XX) antal attacker per grupp Tillkännagivanden kommer endast innehålla valda antal (XX) attacker från varje grupp.

Byhanterare

Byhanteraren kan användas för att automatisera köerna av byggnader i dina byar. Du kan justera målbyns byggnadsnivåer och i vilken ordning byggnaderna borde sättas i kö genom att använda mallsystemet.

Hantera mallar

När du öppnar Byhanteraren kommer du automatiskt bli visad Hantera Byar skärmen. För att hantera dina mallar, var god och klicka på Hantera mallar.

System mallar

Spelet förser dig med 3 automatiska mallar att använda hur du vill. Dessa kan dock inte redigeras eller tas bort.

System mallarna är:

  • Resurser - Allmänt välbyggd by med inriktning på att resursbyggnaderna kommer upp i nivå 30 först.
  • Defensiv - För byar som producerar defensiva trupper.
  • Offensiv- För byar som producerar offensiva trupper.


Konstruera din egen mall

Du kan konstruera och justera din egen mall om de 3 systemmallarna inte passar in på dina behov. För att göra det så fyller du i namnet på din mall i Konstruera Mall sektionen och välj antingen att börja från grunden och kopiera från en tom mall eller genom att kopiera från en redan existerande mall.


Am vm ct.png

Överblicka, döpa om och ta bort mallar

Under sektionen Konstruera mallar så hittar du en lista av dina redan existerande mallar. Byggnads nivåerna som visas i tabellen är byggnadsnivåerna i målbyn när Byhanteraren har jobbat klart på den byn.

Du kan klicka på Pencil ikonen för att döpa om en eller Cross ikonen för att ta bort den. Notera att system mallar inte kan tas bort eller döpas om.

För att överblicka eller editera ordningen av mallarna klickar du på dess namn.

Listan av mallarna i Byhanteraren

Redigering av mallar

Början av en byggnadskö, exempel mall.

Precis som föregående sida så kommer Summerings sektionen visa dig målbyns nivåer för varje byggnad.

Under detta visar Byggnads kö i vilken exakt ordning byggnaderna kommer att uppgraderas.

Posterna i listan för Byggnads kö visar vilken byggnad som skall uppgraderas, hur många nivåer den kommer uppgradera och vilken nivå byggnaden kommer vara efter den är klar.

Du kan ta bort uppgraderingar från kön genom att klicka CrossOm du önskar att ändra på ordningen i kön så kan du klicka och dra i Sorting ikonen.

Hursomhelst, olikt andra sektioner i spelet så kommer inte dina borttagningar/omordningar i kön sparas med en gång. Du måste klicka på “Spara” knappen nedanför för att spara dina ändringar! Du måste även klicka på “Spara” efter att ha lagt till nya kommandon i kön.

Du har även valmöjligheten att låta Byhanteraren demolera byggnader av ditt val som har högre nivå än målets nivå i din mall. Byhanteraren kommer endast göra så om ditt Högkvarter är minst nivå 15 och din by har 100% lojalitet.

För att lägga till nya byggnader i kön så använder du Lägg till kommando i sektionen som är längst ner på sidan.

Byhanteraren kommer att köa byggnader i exakt den ordningen som visas på denna sida. Detta innebär att om du lägger till 20 nivåer av uppgraderingar i Barrack så kommer dem uppgraderas på rak, Byhanteraren kommer alltså uppgradera alla 20 nivåer av Barracken innan den går vidare till nästa byggnad. Om du skulle lägga till 2 nivåer av Barracken, sen 2 nivåer av Smedjan och repetera detta 10 gånger så kommer Byhanteraren att uppgradera dessa två gradvis.

Tillge mallar att hantera dina byar

Du kan tillge mallar till byar och hantera allmänna Byhanterarinställningar från Hantera byar skärmen.

Tillge eller ta bort mallar till en by

För att tillge mallar till en eller fler byar behöver du först välja byar genom att klicka i kryssrutorna till vänster om bynamnen.

Sen gör du dig säker på att Använd mall är vald i Funktion rullgardinsmenyn, välj en mall i den närliggande listan och klicka Välj.

Du kan konfirmera att mallen har tillgivits en by genom att kolla på Status kolumnen för byn, där borde det nu stå Aktiv.

För att ta bort en mall från en by kan du göra samma sak som ovan men välj istället Ta bort i rullgardinsmenyn.

Du kan även tillge en mall till en by genom att gå in på byns Högkvarter, klicka på Byhanterarens flik och klicka Använd mall från listan i Byt mall sektionen.

Ett exempel där Byhanteraren där en by har blivit tilldelad Resursmallen och Byhanteraren för tillfället är igång.

Pausa och fortsätta Kontohanteraren

Om du vill spara dina resurser i en by är det möjligt att pausa Byhanteraren utan att ta bort mallen.

Du kan göra detta på ett liknande sätt som du lägger till en mall till en by, bara genom att välja Paus eller Fortsätt från rullgardinsmenyn.

Du kan även direkt klicka på Paus eller Fortsätt i status kolumnen i byn.

Generella Anteckningar

Byhanteraren kommer periodvis kolla dina byggnadsköer och köa upp nya uppgraderingar när det är möjligt. Det kan ibland ta några minuter för hanteraren att börja köa byggnader efter att du har tillgivit den en mall.

Hanteraren kan inte kringgå byggnader, population eller resurskrav.

Om en bys lager inte är tillräckligt stort för att nästa uppgradering i byggnadsordningen skall kunna sättas i kö så kommer den att försöka lägga till en nivåuppgradering på ditt lager.

Likaså om farmen är för liten så kommer den att försöka lägga till en farmuppgradering.

Byhanteraren tillåter dig att bearbeta upp till 50 byggnadskommandon i varje by, efter det kommer den att pausa och du måste reaktivera den.

Forskningshanterare

Forskningshanteraren låter dig att automatisera forskningen av olika typer av trupper i varje by. När förutsättningarna för byggnadsnivåer uppfyllts och resurserna är tillgängliga kommer forskningshanteraren automatiskt lägga upp forskningen i smedjan åt dig.

Du kan använda olika mallar för vilka enheter som ska forskas fram i olika byar. Forsknigshanteraren kommer lägga till dessa i den ordning de är uppsatta på mallen.

Trupphanterare

Trupphanteraren tillåter dig att automatisera rekryteringen av trupper genom att välja hur många enheter du vill bygga i varje by. När resurserna är tillgängliga kommer trupphanteraren automatiskt rekrytera enheterna åt dig.

Du kan lägga till antal trupper direkt till byar, eller så kan du göra och spara mallar för framtida bruk, och lägga till dem på byn senare.

Använda trupphanterare för att rekrytera enheter

Troop manager.png

Skriv in hur enheter du vill ha totalt i byn i “Hantera byar” panelen i toppen av trupphanterar skärmen. Du kan även ordna bufferten om du vill, för att reservera resurser eller populations platser. När du är nöjd med din insats, i byns panel nedanför så kan du bocka av de byar som du vill tillämpa denna struktur på, sen klickar du på spara för att starta rekryterings processen. Om du har gjort mallar (se nedanför hur man gör detta), så kan du tillämpa dessa till byar istället för att skriva in nya antal enheter varje gång. Välj den mall du vill använda i “Hantera byar” panelen från rullgardinsmenyn. Sen, i byarnas panel, bocka av dem byar du vill tillämpa mallen på. Klicka på spara för att tillämpa din valda mall till dina valda byar.

Det tar oftast några minuter för dina trupper att sätta igång och bli rekryterade om du har de nödvändiga resurser och farmplatser tillgängliga.


Buffert

Buffer.png

Du kan välja att reservera populations platser eller resurser så att dem inte används av trupphanteraren. Till exempel, om du sätter din populations buffert på 100, så kommer 100 populations platser alltid vara tillgängliga och trupphanteraren kommer sluta rekrytera nya enheter när du bara har 100 populations plaster kvar i din farm.

Konstruera och editera dina egna mallar

För att editera mallar eller göra nya, klicka på Hantera mallar länken i din trupphanterare. Detta tar dig till skärmen där man redigerar mallar.

Template editor2.png

Konstruera en ny mall

Skriv in antal begärda trupper du vill ha i slutändan i enheternas inmatningsfält, namnge det i “mallnamn” fältet. Du kan även sätta ett buffert värde på denna mallen. När du har gjort detta så klickar du på “Gör en ny mall” för att spara den nya mallen.

Editera en existerande mall

För att redigera en redan existerande mall, klicka på den gröna redigerings ikonen bredvid namnet på mallen du vill redigera i mallens panel längst ner på skärmen. Detta lägger till mallens information i ytan ovanför. Justera truppantalet och önskad buffert, klicka sedan på “spara”.

Tillsätta mallar till en by

När du har gjort en mall, behöver du tillsätta den till en by för att komma igång med att rekrytera enheter. Du kan även göra detta från den huvudsakliga Trupphanterar skärmen.

Troop manager.png

I den översta panelen (“Hantera byar” panelen), välj den mall du vill använda från rullgardinsmenyn. Sen bockar du av i byarnas panel, vilka byar du vill tillsätta mallen på. Klicka på spara för att tillsätta den valda mallen till de valda byarna.


Ta bort mallar

För att ta bort en mall, klicka i rutan bredvid mallens namn och klicka på “ta bort”.

Marknadshanterare

Marknadshanteraren tillåter dig att automatiskt överföra resurser mellan dina byar vid förvalda tider.

Göra en ny handelsväg

Var god och notera att när du gör en ny handelsväg, så är den byn som skickar din tillfälligt valda by.

För att göra en ny handelsväg, kan du antingen skriva in målbyns koordinater i Destination ytan eller använda dig av Favoriter, Dina egna eller Historia hjälplänkarna till höger.

Sen lägger du in antalet resurser som skall bli överförda i Resurser sektionen.

Slutligen kan du välja när dina resurser skall skickas. Du kan välja vilken dag i veckan som helst och du behöver skriva in vilken tid på dagen överföringen skall starta.

Resurserna kommer endast skickas iväg om byn har tillräckligt med resurser och tillräckligt med handelsmän tillgängliga.

Överblicka och ta bort handelsväg

När du har gjort handelsvägar kan du se en lista av dem längst ner på sidan. Du kan se den nästa schemalagda överföringens tid för att vara säker på att du har skrivit in rätt dag och tid.

Det är för tillfället inte möjligt att redigera en handlingsväg.

För att ta bort handlingsvägar, klicka antingen på ta bort länken bredvid handlingsvägen eller klicka i rutan bredvid handlingsvägen du önskar ta bort, klicka sedan Ta bort knappen nedanför.

Farmassistent

Farmassistenten låter dig att enkelt skicka farmattacker på barbarbyar nära dig, antingen direkt från kartan eller från nyliga attackrapporten från Kontohanterar överblicken.

Du kan göra två mallar för att konfigurera olika kombinationer av trupper för att skicka på farmnings attacker. För enkelhetens skull kallas dessa A och B.

Konstruera en ny mall

För att göra en ny mall, klicka på Ny mall under Redigera mallar sektionen. En ny sektion borde uppenbara sig på höger sida av sidan.

Du kan ge dina mallar beskrivningar för att enkelt tillåta dig att identifiera dem i framtiden.

När du har skrivit in den önskade truppkombinationen klicka Spara för att lägga till den nya mallen.

Editera eller ta bort en mall

Om du behöver ändra på beskrivningen eller trupperna i mallen, kan du redigera det genom att klicka på mallens beskrivning vid Redigera Mallar sektionen.

Om du hellre tar bort en mall och börjar om från början, kan du klicka på det röda krysset till höger om mallens beskrivning.

Använda Farmassistenten från kartan

Am fa map.png

När du väl har gjort en eller två mallar så kan du nu använda Farmassistenten på kartan. Notera att du måste ha Snabbvalsmenyn aktiverad.

När du klickar på en Barbaraby borde du märka att nya ikoner är märkta som A och B. Dessa överrensstämmer med mallarna du gjorde från Farmassistentens område. För att skicka en attack, klicka på ikonen och trupperna kommer skickas utan att någon bekräftelse behövs.

Notera att detta endast fungerar på barbarbyar. Det är inte möjligt att attackera en by ägd av en spelare utan att gå till samlingsplatsen och bekräfta attacken.


Användning av Farmassistenten från Kontohanterarens översikt

Am fa ov.png

Du kan alltså använda Farmassistenten för att skicka trupper baserat på din senast mottagna rapport. Du kan göra detta från Senaste plundrad manicken från Översikten.

Denna manicken kommer att visa dig en lista av dina senaste mottagna rapporter där du har attackerat en Barbaraby och farmat resurser. Som på kartan, kan du klicka på antingen A eller B för att sicka trupper från en av dina mallar till byn.

Där finns även en C ikon, som har en speciell funktion och som inte relateras till någon av dina mallar. Genom att klicka på C så kommer dina senaste spejrapporter försöka kalkylera och skicka rätt mängd trupper för att farma byns alla resurser. Du kommer motta en pop-up ruta med exakt mängd trupper som har blivit skickade.

Du kan endast använda C ikonen om du har spejare i byn.