Från Tribalwars Wiki SE
(Omdirigerad från Spel regler)
Hoppa till: navigering, sök

§1) En spelare - Ett konto

Varje spelare har rätt att ha ett konto per spelvärld. Att logga in på en annan spelares konto är aldrig tillåtet (undantaget kontoövervakning) - detta klassas som multikonton. Att dela ditt lösenord med en annan spelare på någon värld du spelar är förbjudet, och konton på samma internetanslutning ska inte ha samma lösenord.

 • Att känna till eller efterfråga lösenord till andra konton på världar du spelar på, är inte tillåtet.
 • Ett konto får spelas av flera spelare, så länge de inte har tillgång till något annat konto på samma värld.
 • Du får inte logga in på NÅGOT annat konto på NÅGON värld du spelar, även om det tillhör en familjemedlem. För att få tillgång till ett konto, måste du sättas som kontoövervakare med funktionen för detta i spelet.
 • Försök att få tillgång till ett konto olovandes, kommer resultera i en permanent avstängning.
 • [1]Titta på tillåtna sätt att ta över ett nytt konto.


§2) Delad internetanslutning

Medan anslutningen delas och 24 timmar efteråt kommer spelet hindra dig från att interagera eller koordinera med andra spelare på din anslutning.

Om du regelbundet (i 2 dygn eller längre) delar internetanslutning med andra spelare på samma värld måste du ange din delade anslutning i spelet. Det gör du genom att gå in på Inställningar och lägga till delningen under Delad internetanslutning. Om du bara tillfälligt delar anslutning (under mindre än 2 dygn) behöver du inte ange detta.

Konton som delar anslutning får inte utföra hämndaktioner mot andra spelare till förmån för varandra.

 • Konton på delar anslutning får inte användas för att gynna ett annat konto på samma anslutning.
 • Att använda ett 3:e konto (t.ex. en vän) för att fungera som en mellanhand för att skicka resurser mellan två konton på samma anslutning är förbjudet.
 • Hämnd från samma anslutning är inte tillåtet. Detta är om du attackerar en spelare som redan attackerar någon på din anslutning, för att hämnas för deras räkning. Om flera konton på samma anslutning attackeras av samma spelare, får bara ett konto attackera tillbaka.


§3) Kontoövervakning

Kontoövervakning är ett tillfälligt sätt att ta hand om någon annans konto när de inte själva kan logga in. Denna funktion måste användas genom spelets eget system för kontoövervakning (Inställningar, därefter Kontoövervakare).

Medan du övervakar ett annat konto, delar kontot din internetanslutning så samtliga restriktioner i Regel 2 gäller. Först efter att 24 timmar passerat sedan kontoövervakningen avslutats kommer kontona inte längre betraktas som att de delar anslutning.

När du övervakar ett konto är du ansvarig för de åtgärder du utför där, precis som om det vore ditt eget konto. Kontot måste spelas som kontoägaren önskar, men får inte användas för att pusha andra spelare med resurser eller trupper.

Om du behöver välja en kontoövervakare, vänligen välj någon du litar på. Även om kontoövervakaren måste agera för kontots bästa och kommer bli bestraffade vid missbruk, kan vi som regel inte reparera eventuella skador.

 • När du övervakar ett konto är all information (som t.ex. truppstatus) på detta kontot att betrakta som betraktas som konfidentiell och får inte delas med andra spelare.
 • Om ett kontos ägare beslutar sig för att sluta spela Tribal Wars och du övervakar kontot måste du omedelbart vidta åtgärder för att avsluta kontoövervakningen (eventuellt genom att ge bort kontots byar först).
 • Konton som har övervakats i 30 av de senaste 60 dagarna kan begränsas och det går inte att attackera, assistera eller skicka resurser.
 • Om ett konto har övervakats 60 dagar kan kontoövervakningen avslutas.


§4) Sammanslagning eller merge av konton

En spelare får tillåta andra spelare att erövra deras byar utan strid, under förutsättning att andra regler följs.

Byar får inte ges bort till konton som delar internetanslutning eller har gjort det under de senaste 2 månaderna.

Tillägg: Notera att mergning och sammanslagning av konton sker på egen risk.

 • Om du börjar spela på ett nytt konto på samma värld, är det aldrig tillåtet för något av de två kontona att adla byar från det andra.


§5) Kommunikation

Att förolämpa andra spelare och använda språk på ett oegentligt / stötande sätt är förbjudet.

Vi accepterar inte att profiler, spelarnamn, bynamn eller andra möjligheter har ett innehåll som spelledningen finner olagligt, förolämpande, hotfullt, kränkande, IRL-aggressivt, sexuella, politiskt inkorrekta, politiskt extrema, religiöst fanatiska, rasistiska eller på något annat sätt olämpligt.

Reklam för andra spel eller vinstdrivande webbplatser, eller postning av länkar till olämpligt innehåll är förbjudet.

Phishing eller utpressning av spelare för lösenord är på alla sätt förbjudet. Att spamma andra spelare med skräppost är på alla sätt förbjudet.


§6) Kontoförsäljning

Det är inte tillåtet att sälja, köpa eller erbjuda konton eller delar av konton i utbyte mot Premiumpoäng eller någon annan fördel.

Det enda undantaget är spelets egen handel med resurser för Premiumpoäng som måste göras med hjälp av marknaden i din by.

 • Erbjuda sig att köpa eller sälja konton eller delar av ett konto (t.ex. byar och trupper) är förbjudet.
 • Utöver detta, tjänster som omfattar aktiviteter i spelet som t.ex. attackera får inte köpas eller säljas.
 • Premiumpoäng eller pengar får inte erbjudas som en belöning för någon aktivitet i spelet som påverkar en annan spelare eller som kan hetsa till attacker eller åtgärder mot andra spelare. Ett exempel på detta är tävlingar för att se vem som kan få mest OBA.


§7) Botar och Skript

Tribal Wars ska spelas med en normal webbläsare. Botar, webbläsar add-ons och andra applikationer som automatiserar aktivitet i spelet är förbjudet. Alla greasemonkey/tampermonkey skript är förbjudna.

Spelare med premiumkonto får använda sig av tillåtna javaskript i sin snabbmeny. Dessa skript hjälper spelaren att till exempel fylla i formulär (som vid trupp rekryteringen). Det är dock förbjudet om skripten utför mer än en handling per klick, med undantag av omdöpning av kommandon, byar ellet titlar på rapporter.

Skript får inte skicka attacker åt dig, och får inte interagera med Farmassistenten utan specifik tillåtelse från Tribal Wars teamet. Dessutom får ett skript aldrig återskapa någon av funktionerna som tillhandahålls av ett Premiumkonto.

Om du inte är säker på om ett skript är tillåtet bör du alltid fråga någon från Tribal Wars teamet. Vi försöker att alltid hålla denna tråd uppdaterad med alla vanligt förekommande, tillåtna skript. Finns inte skriptet här måste du fråga i skriptforumet eller i ett supportärende om det är godkänt innan du använder det. Vi tillåter verktyg för att samla världsdata max en gång per timme.

 • Ett skript får inte användas för att skicka trupper automatiskt eller med färre klick än vanligt.
 • Ett skript får inte automatiskt skicka information eller agera på en händelse på ditt konto (t.ex. inkommande attacker).
 • Ett skript får inte fokusera eller klicka på Attack, Support eller OK på samlingsplatsen / attack bekräftelsesida.
 • Skriptens godkännande avgörs helt av Tribal Wars teamet.


§8) Språk

Detta är den svenska versionen av Tribal Wars. Det är endast tillåtet att använda svenska, engelska, danska och norska. Detta betyder att alla profiler, mail, forumsinlägg och övriga poster måste vara på svenska, engelska, danska eller norska.

Korta fraser på andra språk är tillåtna, om du lägger till en översättning antingen direkt före eller efter.

Att skapa en stam endast för en nationalitet eller ett språk är förbjudet och kan resultera i att stammen blir upplöst.

§9) Speed

För speedservrarna gäller samtliga regler med undantag enligt följande;


Regel 1 (ett konto per spelare): På speedservern är regeln utökad så endast 1 konto är tillåtet per dator. Att vara två spelare inloggade på samma konto samtidigt är helt förbjudet, endast en aktiv session är tillåten. Detta gäller även vid användning med dator och mobil enhet. Det är inte tillåtet att ett konto byter ägare/spelare under pågående runda. Gällande pushkonton omfattar detta byar, trupper och resurser som byter ägare på ett sätt som enbart gynnar det mottagande kontot.

Regel 2 & 3 (Delad anslutning och Kontoövervakning):

Om du delar internetanslutning med en annan spelare, måste detta anges under Inställningar och Delad internetanslutning omedelbart när delningen påbörjas. Alla spelare som delar anslutning måste göra detta. Spelare som delar anslutning är förbjudna att interagera eller samordna på något sätt under tiden anslutningen delas, och under en period av en timme efter att delningen avslutats, eller kontoövervakningen upphört.

Med undantag för de justeringar som anges ovan, gäller samtliga övriga spelregler även för speed servrarna.

Om du är osäker på reglerna, bör du skicka en ticket till supporten och fråga.


§10) Övrigt

 • Allt du skriver kan användas som bevis mot dig i din vädjan. Vi accepterar inte att du efteråt hävdar att du skämtat.
 • Att hantera ett pushkonto är förbjudet. Detta definieras bl.a. av regelbundna resursförflyttningar från en mindre spelare till en större.
 • Det är förbjudet att uppmuntra eller lura någon till att begå ett regelbrott.
 • Om du märker av en bugg måste du direkt rapportera in detta till supporten. Om du inte gör det kan det resultera i en avstängning.
 • Inaktiva konton kan tas bort efter 14 dagar.
 • Konton som är avstängda tas normalt bort efter 14 dagar.
 • Vi ger inte tillbaka premium till spelare som är avstängda för regelbrott.
 • Att utge sig för att vara en teammedlem kommer resultera i permanent avstängning av ditt konto.
 • Att lura en spelare att använda funktionen för att starta om är inte tillåtet, inkluderat att utlova resurser för omstart.
 • Att medvetet gynnas av att en annan spelare bryter mot reglerna kommer medföra risk för ditt eget konto. Om du misstänker du gynnats av ett regelbrott, måste du rapportera detta.
OBSERVERA! Detta är bara en kopia av spelets regler, för aktuell och uppdaterad version av dessa rekommenderas att du kontrollerar dem på [2]