Från Tribalwars Wiki SE
Hoppa till: navigering, sök

Farming är det allra viktigaste i starten, hur snabbt du växer står i direkt korrelation till hur mycket du farmar. Att farma är enkelt men smått tidskrävande utan premium. Här är en guide för hur man farmar, både med och utan premium.

Utan premium

[1]

Med premium

Kör först detta scriptet på alla rutor där du vill farma (du kan ändra hur många poäng spelarbyar i scriptet ska tillåtas ha, det är nu inställt på 100). Det poppar då upp ett antal koordinater, kopiera dem.


javascript:var radius=0.0;var barb_size={min:0,max:0};var village_size={min:0,max:100};function fnFindFarms(){var url=window.location.href;if(url.match(/screen\=map/i)){var home=$("title").html().match(/(\d+)\|(\d+)/);var coords=[];$("table[class=map] td:has(a[onmouseover*=Map.map_popup])").each(function(i,e){var params=e.innerHTML.match(/map_popup\((.*?)\)\"/i);if(params){var paramsplit=params[0].split(/,/);var points=parseInt(paramsplit[4],10);var village=String(paramsplit[1].match(/\d+\|\d+/));var owner=(owner=paramsplit[5].match(/\'(.+)\s\(/))?owner[1]:null;var tribe=(tribe=paramsplit[6].match(/\'(.+)\s\(/))?tribe[1]:null;if(owner){if((!village_size.min||(points>=village_size.min))&&(!village_size.max||(points<=village_size.max))){coords.push(village);}}else{if((!barb_size.min||(points>=barb_size.min))&&(!barb_size.max||(points<=barb_size.max))){coords.push(village);}}}});coords=coords.filter(function(item,index,arr){return(index===arr.lastIndexOf(item));});if(radius>0.0){coords=coords.filter(function(item,index,arr){var aa=item.split("|");return(Math.sqrt(Math.pow(home[1]-aa[0],2)+Math.pow(home[2]-aa[1],2))<=radius);});}coords=coords.sort(function(a,b){var aa=a.split("|");bb=b.split("|");return(Math.sqrt(Math.pow(home[1]-aa[0],2)+Math.pow(home[2]-aa[1],2))-Math.sqrt(Math.pow(home[1]-bb[0],2)+Math.pow(home[2]-bb[1],2)));});alert((coords.length>0)?coords.join(" "):"No villages match the Criteria");}else{alert("Run this script from the Map.\nRedirecting now...");self.location="/game.php?"+url.match(/village\=\d+/i)+"&"+String(url.match(/[\&\?]t\=\d+/i)).replace(/[\?\&]/,"")+"&screen=map";}void(0);}fnFindFarms();


Klistra in koordinaterna du fick i detta scriptet, ett farmscript, där det står "KOORDS HÄR". Det är för tillfället inställt på att skicka 10 Lätt Kavalleri på varje by i scriptet. Detta kan ändras genom att ändra ";lc=10;" till ";lc=xx;", där xx är önskat antal lätt kavalleri som ska skickas


javascript:sp=0;sw=0;ax=00;scout=0;lc=10;hv=0;cat=0;ra=0;coords='KOORDS HÄR';var%20doc=document;if(window.frames.length>0)doc=window.main.document;url=document.URL;if(url.indexOf('screen=place')==-1)alert('This%20script%20needs%20to%20be%20run%20from%20the%20rally%20point');coords=coords.split("%20");index=0;farmcookie=document.cookie.match('(^|;) ?farm=([^;]*)(;|$)');if(farmcookie!=null)index=parseInt(farmcookie[2]);if(index>=coords.length)alert('last village');if(index>=coords.length)index=0;coords=coords[index];coords=coords.split("|");index=index+1;cookie_date=new%20Date(2199,11,11);document.cookie ="farm="+index+";expires="+cookie_date.toGMTString ();doc.forms[0].x.value=coords[0];doc.forms[0].y.value=coords[1];insertUnit(doc.forms[0].spear,sp);insertUnit(doc.forms[0].sword,sw);insertUnit(doc.forms[0].axe,ax);insertUnit(doc.forms[0].spy,scout);insertUnit(doc.forms[0].light,lc);insertUnit(doc.forms[0].heavy,hv);insertUnit(doc.forms[0].ram,ra);insertUnit(doc.forms[0].catapult,cat);end();


Nu går du in på samlingsplatsen i byn du vill farma från och klickar på scriptet i din snabbmeny, det fyller i koordinater och trupper. Klicka attack, och sen OK. Repetera tills byn har slut på trupper. Byt by.