Från Tribalwars Wiki SE
Hoppa till: navigering, sök

För en fullständig översikt av hastigheter, kolla i Enhetsöversikt. När du skickar flera olika trupper tillsammans, så kommer dem att färdas med hastigheten av den långsammaste enheten. Ett undantag är när du skickar med paladin. Alla dina trupper kommer att färdas i hans hastighet.

Dina trupper marscherar alltid direkt mot målet. De kan korsa byar, sjöar och berg utan att deras hastighet påverkas.