Från Tribalwars Wiki SE
Hoppa till: navigering, sök

Notera: Kyrkan är endast aktiverad på vissa världar.

Kyrkan är den religiösa samlingsplatsen för byarna i din närhet. Utan inflytande av en kyrka slåss dina trupper med hälften av sin styrka. Alla dina byar bör alltså vara religiösa - under inflytande av en kyrka. Varje by kan bara ha en kyrka. Din första by börjar med Första kyrkan.

Kyrkan kan bli förstörd av katapulter (alla utom första kyrkan). Den är dock mer motståndskraftig mot katapult attacker än andra byggnader på samma nivå.

Så snart som du har flera byar blir det möjligt att bygga fler kyrkor i de byarna. Kyrkan är en dyr byggnad och tar väldigt mycket farmplatser, det är alltså inte smart att bygga kyrka i varje by. Ju högre nivå på kyrkan desto större räckvidd får dess inflytande.

Church yellow.png Din by
Church green.png Byar inom 4 fält
Church red.png Byar inom 6 fält
Church blue.png Byar inom 8 fält

Kyrkans räckvidd:

  • Nivå 1: 4 fält i varje riktning
  • Nivå 2: 6 fält i varje riktning
  • Nivå 3: 8 fält i varje riktning

I by översikten kan du se om byn är inom räckvidd av en eller flera kyrkor. På kartan har du alternativet att visa räckvidden av din kyrka. Detta markeras av en blå cirkel.

  • Kyrkan förstörs då en by blir övertagen.
  • En by behöver bara en kyrkas inflytande för att kunna slåss med full styrka. En extra kyrka i dess omedelbara närhet höjer inte styrkan mer.
  • Dina enheter blir bara stärkta av din egna kyrka. Kyrkor hos allierade eller stammedlemmar hjälper inte dina trupper.
  • Om du assisterar en annan spelare, förstärks dina trupper av den spelarens kyrka. Är den assisterade byn inte religiös, slåss alla trupper i byn när den attackeras med halva styrkan.
  • När trupper du anfaller med skickas från en by som är influerad av en kyrka, och alltså är religiös, kommer dina trupper slåss med full styrka. Det spelar ingen roll om den anfallna byn har en kyrka eller ej.

Maximal Nivå: 3

Byggnadskrav: Högkvarter (Nivå 5), Farm (Level 5)

Nivå Holz.pngLehm.pngEisen.png Populationskrav uppgradering / total population
1
16000 20000 5000
5000 Pop.png / 5000 Pop.png
2
20160 25600 6300
2750 Pop.png / 7750 Pop.png
3
25402 32768 7938
4263 Pop.png / 12013 Pop.png