Paladin böcker

Från Tribalwars Wiki SE
Hoppa till navigering

Med det nya systemet med Paladins Färdigheter kommer ditt lager att fyllas efterhand med dessa färdighetsböcker. En fullt uppbyggd Paladin samlar under uppbyggnaden på sig så många som 30 stycken böcker. Med tillräckligt många byar, kan du ha upp till 10 olika Paladins, vilket gör att du kan ha sammanlagt 300 av dessa böcker totalt.

Speciellt för dessa föremål, är att varje Paladin endast kan använda 4 böcker av varje sort, och måste ha minst en på föregående nivå i samma färg i färdighetsträdet för att man ska kunna använda en högre nivå.

Offensiv böcker - röda
Knight skill 1.png Färdighetsbok: Laddar

Attacker där paladinen deltar, boostar medföljande yxmäns styrka..

Knight skill 2.png Färdighetsbok: Ridning

Attacker där paladinen deltar, boostar medföljande lätt kavalleris styrka.

Knight skill 3.png Färdighetsbok: Förstörelse

Attacker där paladinen deltar, boostar medföljande katapulter så de gör större skada på byggnader.

Knight skill 4.png Färdighetsbok: Ramma

Attacker där paladinen deltar, boostar medföljande murbräckor så de är mer effektiva mot muren.

By böcker - gröna
Knight skill 5.png Färdighetsbok: Motivation

Förbättra resursproduktionen i byn där paladinen är stationerad.

Knight skill 6.png Färdighetsbok: Arkitektur

Konstruera byggnader snabbare i byn där paladinen är stationerad.

Knight skill 7.png Färdighetsbok: Instruktion

Rekrytera enheter snabbare i byn där paladinen är stationerad.

Knight skill 8.png Färdighetsbok: Övertalning

Förbättrar adelsmännens effektivitet från byn där paladinen är stationerad. (Paladinen måste vara i den attackerande byn när attacken landar, inte med den attackerande armén.)

Försvar böcker - blå
Knight skill 9.png Färdighetsbok: Fäktning

Förbättrar svärdsmännens försvar i byn där paladinen är stationerad.

Knight skill 10.png Färdighetsbok: Falang

Förbättrar spjutmännens försvar i byn där paladinen är stationerad.

Knight skill 11.png Färdighetsbok: Befästning

Byggnader är mindre känsliga för belägringsvapen i byn där paladinen är stationerad.

Knight skill 12.png Färdighetsbok: Kokande olja

Ökar murens effektivitet i byn där paladinen är stationerad.