Positioner i stammen

Från Tribalwars Wiki SE
Hoppa till navigering

Found.png Stamgrundare

Utser denna spelare till stammens grundare. Med det har han all makt och rättigheter i stammen. Han kan upplösa stammen, ändra dess namn, ändra inställningarna och redigera andra spelares rättigheter.
Ge aldrig ut denna behörighet utan att tänka dig för. Det är lätt att missbruka makten genom att upplösa stammen eller ta bort rättigheterna från de andra stamgrundarna.

Lead.png Stamledning

Medlemmar ur stammens administration kan lägga till privilegier och titlar på andra medlemmar och upplösa medlemmar. De kan få andra privilegier också som kan ges av hertigarna. Denna behörighet bör också ges ut med försiktighet, med dessa rättigheter kan någon upplösa alla medlemmar från stammen till exempel.

Invite.png Bjuda in

Spelaren kan bjuda in andra till stammen.

Diplomacy.png Diplomat

Spelaren kan skapa en stamprofil samt lägga till IAPs och allianser och fiender till stammen.

Mass mail.png Spelare som har tillåtelse att skicka ut massutskick till hela stammen, men för att slippa skicka till tre åt gången så behövs det ett Premiumkonto.

Forum mod.png Forums moderator

Denna rättighet ger spelaren möjligheten att ändra och radera inlägg i stamforumet.

Internal forum.png Gömt forum

Spelaren kan se gömda forum som annars är osynliga för vanliga medlemmar.

Trusted member.png Forum för pålitliga medlemmar

Spelaren kan se forumsdelar som endast är synliga för pålitliga spelare, dock inte gömda forumsdelar.