Rensning av cache

Från Tribalwars Wiki SE
Hoppa till navigering

Rensa Tribal Wars Appens cacheminne på Android

I cacheminnet för appen lagras vissa typer av data för att undvika att alla filer behövs hämtas varje gång appen startas. Dessa filer används för att appen ska gå snabbare, smidigare och för att minska datamängden på nätverket.

Detta innebär att appen inte läser in samtliga filer på nytt varje gång du startar appen och därför kan det ibland hända att en uppdaterad fil inte blir utbytt korrekt vid en uppdatering eller att en lagrad fil blir förstörd och det till exempel blir ett avbrott i uppkopplingen.

Normalt behöver man inte manuellt hantera cachad data eftersom Android gör detta på egen hand, men ibland kan det behövas för att komma till rätta med en app som inte fungerar tillfredsställande, eller man man börjar få dåligt med ledigt utrymme på sin enhet.

Här följer en kort instruktion om hur man rensar cacheminnet för Tribal Wars appen, gjord i Android 9. Tillvägagångssättet är dock ungefär det samma på tidigare versioner.


Androidcache.png